ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE UMANISTICE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA ANUNȚĂ SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL: „ABORDAREA COGNITIVĂ A METAFOREI ÎN DISCURSUL IDENTITAR (ÎN LIMBILE GERMANĂ ŞI ROMÂNĂ)”

Candidat: Prisecari Valentina Specialitatea: 621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (limbi străine și studii contrastive) Conducător științific: Zbanţ Ludmila, doctor habilitat în filologie, profesor universitar Data susținerii: 15 octombrie 2021 […]

Mai mult