Planificare de lungă durată la limba și literatura română. Anul I (68 ore anual)


Această planificare este utilă pentru profesorii de limba și literatura română din școlile profesionale, pentru clasele de studiere 3 ani (68 ore).

Competenţe specifice disciplinei

  1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță.
  2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind  coeziune şi coerenţă discursivă.
  3. Lectura și receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de observaţie şi atitudine creativă.
  4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi responsabilitate pentru propria exprimare.
  5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice, gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol.
  6. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de atitudine pozitivă şi  interes.

Bibliografie

  1. Curriculum național. Limba și literatura română pentru clasele a X-a – a XII-a (aprobat prin ordinul nr. 906 din 17.07.2019)
  2. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la limba și literatura română în anul de studii 2020-2021

3 Replies to “Planificare de lungă durată la limba și literatura română. Anul I (68 ore anual)”

  1. Bună ziua, aș dori planificarea de lungă durată la limba și lit. română , clasa a VI-a, după manualul nou, vă rog mult. Mulțumesc anticipat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *