Guvernul a aprobat Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia


La inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, 1 august, Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 (PNCI) și  Planul de acțiuni privind implementarea acestuia.

PNCI este principalul document de politici prin care Executivul stabilește prioritățile și direcțiile strategice de dezvoltare în domeniile cercetării și inovării pentru o durată de 4 ani și asigură sincronizarea cu programul strategic de dezvoltare a țării, cu strategiile sectoriale și programele-cadru ale UE pentru cercetare și inovare.

Printre principalele obiective care urmează a fi atinse prin implementarea Programului  național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 sunt:

  • sporirea eficienței sistemului de cercetare și inovare;
  • antrenarea potențialului uman competitiv în cercetare și inovare; 
  • îmbunătățirea infrastructurii de cercetare corespunzător standardelor internaționale;
  • accesul deschis la sistemul de cercetare și inovare pentru societate; 
  • trasarea unei politici coerente de cooperare europeană şi internațională.

Prioritățile strategice propuse pentru finanțarea, urmare a concursului național de proiecte sunt:

  1. Sănătate;
  2. Agricultura durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor;
  3. Mediu și schimbări climatice;
  4. Provocări societale;
  5. Competitivitate economică și tehnologii inovative.

Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Programului național și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia se încadrează în limita bugetului planificat în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru domeniile cercetării și inovării și reflectă prevederile Legilor anuale bugetare pentru anii 2020-2023.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost aprobată și Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, care reglementează procedura de desfășurare a concursului de proiecte din domeniile cercetării și inovării, condițiile de participare, modul de expertizare a proiectelor, astfel încât să fie asigurată transparența și obiectivitatea în selectarea proiectelor pentru finanțare, criteriile de eligibilitate a proiectelor, procedura de validare și de contestare a rezultatelor concursului.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *