Gestionarea emoțiilor în noile condiții de învățare


Emoțiile joaca un rol esențial in impactul activităților de învățare și adaptare școlară și socială a elevilor. Cunoașterea emoțiilor și а mecanismelor care stau la baza lor este un obiectiv important al formării continue a cadrelor didactice și manageriale, a psihologilor școlari, dar și а părinților.


Astăzi elevii se confruntă cu multiple trăiri emoționale provocate de pandemie. De aceia necesitatea explicării mecanismelor de producere а emoțiilor în noul context școlar, rolul acestora în autoreglarea învățării și evaluarea perfor¬manței este mai actuală ca oricând.
În cadrul webinarului vor fi analizate și identificate un șir de strategii eficiente de reglare emoționala și gestionare optimă а resurselor de care dispun elevii. Va fi pus în discuție conceptul de emoții școlare, mecanismele care stau la baza acestora, locul și rolul emoțiilor în autoreglarea elevilor, posibilele modalități de gestionare a emoțiilor asociate școlii.

Pentru înregistrare accesați: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpYAf2xGStUzKoylJbEQFJ_Ih_RqkrzYzjHoITSIeo3jVcgw/viewform


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *