WORKSHOP PEDAGOGIC INTERNAŢIONAL ȘI ATELIER DE CREATIVITATE, SECȚIUNEA SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL „Odă Limbii Române”, Ediția II (2021)


Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, Romȃnia & Filiala Republica Moldova Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație în parteneriat cu Direcția Educație Edineț & Direcția Învățământ Hîncești & Direcția Educație Dondușeni

PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER

Dezvoltarea profesionalӑ a cadrelor didactice prin activitӑți de voluntariat, mentorat și cercetare pentru un sprijin semnificativ în carierӑ  / Professional development of teachers through volunteering, mentoring and research activities for significant career support (iulie-septembrie 2021)

Odă Limbii Române
Ediția II, 2021
cu genericul:
Graiul este purtătorul de steag în vremuri de restriște și de primejdie pentru ființa națională. (Grigore Vieru)

Să luăm aminte! 

Avem un grai cu ochi umezi de dor și istorie. Cu pașnice și delicate unghii formate din cristalizarea sudorilor rostogolite pe aerul vetrei în atâtea crâncene bătălii, unghii care la înstrâmtorări s-au preschimbat în săbii de foc. Un grai cu tâmple brobonite de roua trudei creatoare. Nicăieri dorul nostru de desăvârșire nu s-a arătat mai clar și mai cu tărie ca în cuprinsul limbii. Limba este cea mai mare dreptate pe care poporul și-a făcut-o sieși.(Grigore Vieru, 1983)

Îndemn…

Privește în ochii Limbii Române până când te va recunoaște și va izbucni în plâns. (Grigore Vieru)

August 2021
Regulamentul de participare la lucrările atelierelor de creativitate 

Septembrie 2021
Simpozionul Național cu participare internaționalӑ 
REPERE ALE IDENTITӐŢII ŞI EDUCAŢIEI (4 septembrie 2021, Chișinӑu)

Argument:
Workshop-ul pedagogic internațional (2021) este un manifest de pledoarie pentru Limba noastră cea Română. 

Extras din 
REZOLUȚIA SIMPOZIONULUI NAȚIONAL (cu participare internațională) 

ODĂ LIMBII ROMÂNE, ediția I, din 22 august 2020

Manifestul de azi și de mâine pentru perpetuarea Limbii Române

În numele participanților la SIMPOZIONUL NAȚIONAL „ODĂ LIMBII ROMÂNE”, noi, organizatorii acestui eveniment, declarăm:

Nu ne putem considera patrioți adevărați, atâta timp cât nu manifestăm interes pentru originile străbune. De-acolo începe Limba Română, din dorința de a ne cunoaște etnogeneza și de a ne apropia de filonul limbilor romanice. Suntem promotorii acestei limbi trecută prin foc și prin sabie, iar activitatea de astăzi dedicată măreției LIMBII ROMÂNE, ne unește într-o singură suflare pentru a transmite tuturor mesajul: Vorbiți, scrieți românește pentru Dumnezeu!

Să nu uităm că limba e cea mai de preț bogăție a unui popor. Ea  dă glas gândurilor și sentimentelor noastre, naște rânduri de poezie, așezându-le pe albul hârtiei și ne ajută să ne înțelegem.

Limba Română a fost și va rămâne pentru totdeauna șuvoiul cântecului, a freamătului de frunze, a adierii calde de vânt, a frumosului din viața noastră. Încă din cetatea familiei suntem datori de a învăța copilul să cunoască limbajul elevat. Iar un vorbitor cult se formează doar într-un mediu cult funcțional. E imperios necesar astăzi, mai mult ca niciodată, să ne solidarizăm ca să scoatem vorbirea elevată din imperiul disciplinelor filologice pentru a deveni o normă în comunitatea educațională și în societate, la general.

Ne rămâne încă multe de realizat, dar un pas înainte în conjugarea eforturilor pentru perpetuarea Limbii Române literare a însemnat organizarea Simpozionului dedicat valorizării limbii materne. Gustul lingvistic trebuie educat cu precădere în familie, cum am mai menționat, apoi în cadrul instituțiilor de învățământ. Nimic nu e ușor, deși posibil de a se realiza. Limba unui neam are nobila misiune de a-l reprezenta, de a-l ridica la nivelul altor popare, de a educa și a crește noi generații. E de datoria noastră, a tuturor, s-o păstrăm cu sfințenie, să semănăm grăuntele limbii române în sufletele tinere ale copiilor cu mare grijă și atenție, pentru ca peste ani și ei, copiii noștri, să facă același lucru, să simtă aceeași mare răspundere și o datorie față de limba neamului nostru.

Suntem avantajați și ne bucurăm zilnic de savoarea verbului matern, de aceea colega noastră, dna Tatiana Crețu de la Gimnaziul Bujor, raionul Hîncești, vine cu următorul îndemn:

Lăsați-mă să-mi laud graiul, lăsați-mă să-l cânt mereu!
Căci doar prin el sfințit-au plaiul strămoșii dârzi ai neamului meu.
Rămâneți strajă limbii noastre, rămâneți buni apărători!
Căci doar prin grai avem onoare și mai sperăm la viitor.
Veni-vor timpuri mai frumoase, să-ți fie bine-n țara ta,
Dar fără limbă, recunoaște, vei fi străin, cu soartă grea…
Suntem popor român și cale ușoară nu ne-a fost nicicând,
Dar graiul strămoșesc anume ne ține vii pe-acest pământ.
Iubește-ți limba ca pe mama!
Închină-te la vatra ta!
Și nu uita îndemnul care te face mândru de țara ta!

Obiectivele activității:

 1. Valorificarea limbii române culte în societatea contemporană;
 2. Formarea atitudinii conștiente pentru limba maternă; 
 3. Dezvoltarea sentimentului civic și a identității naționale.  
 4. Valorizarea modelelor de bună practică în vederea îmbunătățirii actului instructiv-educativ.
 5. Promovarea educației pentru bunӑstare, educației prin atașament, educației pentru empatie în școli.

Termene (durata proiectului): iulie-septembrie 2021;

Înregistrarea participanților pentru secțiunea atelierului: până la 15 august 2021;

Perioada de recepționare a lucrărilor proprii pentru atelier: 01 – 15 august 2021. 

Evaluarea lucrărilor: 16-25 august 2021;

Anunțarea rezulatelor: 27 august 2021;

Expedierea diplomelor și a adeverințelor de participare: 31 august 2021;

Notă: Înregistrarea pentru conferința de totalizare, planificată pentru data de 4 septembrie, va fi posibilă conform altui formular de participare (și alt regulament). 

Formular de înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-bBch34hm-tUv5mA2J4txYZ_Lm91bhULHKbYski6f1FHCCw/viewform?usp=sf_link

Secțiuni de participare:

Nr.OpțiuneaSecțiuni și condiții de participare

Elev/ student/ Cadru didactic/ bibliotecarCreații literare proprii (nepublicate în cadrul altor evenimente culturale) la tematica simpozionului, culese computerizat într-un fișier Word, Times New Roman, cu indicarea datelor personale (titlul lucrării, nume și prenume, vârsta, (de indicat dacă face studii în domeniul artelor), instituția de învățământ, localitatea, coordonator*).  Atenție! Recepționăm creații de tipul: poezie proprie, eseu, discurs persuasiv (scris), reflectări tematice. Nu acceptăm referate, comentarii literare, plagieri.  Volumul textului: elevi/ studenți – 1 pagină A4;                              Cadre didactice – până la 2 pagini A4.

Elev/ student/ Cadru didactic/ bibliotecarLucrări plastice (nepublicate în cadrul altor evenimente culturale) la tematica simpozionului, fotografiate sau scanate calitativ, cu indicarea datelor personale (titlul lucrării, nume și prenume, vârsta, (de indicat dacă face studii în domeniul artelor), instituția de învățământ, localitatea, coordonator*). Atenție! Participantul poate expedia o singură lucrare realizată în diverse tehnici, prin care să promoveze dragostea pentru limba română.   
Subiecte de referință: Graiul artistic al limbii romane; Cristalizarea cromatica a limbii române; Pledoaria limbii române în artă; Limba – comoară de preţ a unui popor

Elev/ student/ Cadru didactic/ bibliotecarDiscurs video/ Recital video (nepublicat în cadrul altor evenimente culturale) la tematica simpozionului, cu indicarea datelor personale (titlul lucrării, nume și prenume, vârsta, (de indicat dacă face studii în domeniul artelor), instituția de învățământ, localitatea, coordonator*).  Atenție! Discursul/ recitalul va dura cel mult 3 minute, însoțit de un fondal muzical (instrumental) patriotic (autohton). 

Participanţii pot aplica doar la una din secţiunile propuse, cu o singură lucrare!

Criterii importante:

 1. Lucrările vor fi expediate obligatoriu la adresa de corespondență: simpozionlr2@gmail.com
  Atenție! În momentul când expediați lucrarea, oferiți acces liber, fără restricționărea fișierului.
  Neapărat veți primi un mesaj de confirmare (recepționarea lucrării/ lucrărilor) din partea Echipei. La adresa respectivă vom trimite diploma de participare/ certificatul.
 2. După încheierea atelierului, borderourile de totalizare (informația rezumativă) și lucrările participanților vor fi publicate în grupurile de Facebook
  APDP/ Asociatia profesorilor și dascălilor români de pretutindeni (https://www.facebook.com/groups/190385845691249);
  Blogul PRO EDUCAȚIE (https://www.facebook.com/groups/2474466866154403);
  Gimnaziul Bujor (https://www.facebook.com/groups/1803298769801143).
  De asemenea, vom mediatiza totalurile atelierului în cadrul unui reportaj TV – Cine vine la noi, Postul Public de Televiziune Moldova 1, în cadrul emisiunii ORA COPIILOR (Radio Moldova), inclusiv pe paginile web ale partenerilor media. 
 3. Nu se percepe taxă de participare pentru participare la atelier;
 4. Înregistrarea este obligatorie, conform formularului: https://forms.gle/9xA3NocQGrgR1GGG7
 5. Diplomele/ adeverințele/ certificatele vor fi eliberate doar în variantă electronică, la solicitarea participanților. 

Organizatori:

 • Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație – Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni; 
 • Filiala R.Moldova a Asociației Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni;
 • Facultatea de Ştiințele Educației și Informaticӑ, Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu; 
 • Casa Corpului Didactic Neamț (Romȃnia)
 • Institutul Postuniversitar de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din regiunea Cernäuţi; 
 • Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina (Cernӑuți, Ucraina);
 • Direcția Educație Edineț;
 • Direcția Învățământ Hîncești;
 • Direcția Educație Dondușeni;
 • Revista școlară Clipa, Gimnaziul Bujor, Hîncești;
 • Revista raională Pro Educație, Direcția Educație a Consiliului Raional Dondușeni;
 • Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, satul Sudarca, raionul Dondușeni RM;
 • Gimnaziul Bujor, satul Bujor, raionul Hîncești RM;
 • Gimnaziul-Grădiniță „Constantin Negruzzi”, satul Tîrnova, raionul Dondușeni RM;
 • Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Edineț RM;
 • Blogul educațional Pro Educație (Republica Moldova);

Parteneri externi/ media:

 • Curierul de Hîncești; Săptămânalul Florile dalbe; Teleradio-Moldova; Generația ARS ADOLESCENTINA; Semnal Junior; PROFESOR.MD; Blogul PRO EDUCAȚIE.

Echipa Organizatorică:

 • Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH (București) /director, Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP.
 • Prof. metodist Elena Roxana IRINA, Casa Corpului Didactic Neamț (Romȃnia)
 • Prof.drd. Cristian SERDEŞNIUC, cercetător științific stagiar la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu- Hasdeu” al MECC; Şcoala Doctoralä de Ştiinţe Umaniste, Universitatea de Stat din Moldova; coordonator educațional Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP, Filiala Republica Moldova; 
 • Prof. Sergiu ȘTEFAN, Gimnaziul Bujor, satul Bujor, raionul Hîncești; Președintele Revistei școlare Clipa; coordonator educațional Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP, Filiala Republica Moldova;
 • Angela MORARU, profesor de limba și literature română Grad Didactic Superior; specialist principal, Direcția de Educație a Consiliului Raional Edineț, R. Moldova; membru Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP, Filiala Republica Moldova; 
 • Prof. Lilia GOVORNEAN, metodist formator la Institutul Postuniversitar de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din regiunea Cernäuţi, Preşedintele Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina (Cernӑuți, Ucraina);
 • Prof. Natalia ZAIAȚ, directorul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, satul Sudarca, raionul Dondușeni, RM; membru Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP, Filiala Republica Moldova;
 • Prof. Maria CROITORU,profesor de educaţie plastică, GD I, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Hînceşti, RM;
 • Prof. Maria JUCOV, profesor de educaţie plastică, GD Superior, Liceul Teoretic „Şt. Holban”, or. Hînceşti, RM;
 • Prof. Mihail SÎRBU, conducătorul trupei de teatru „Ghioceii” din Mingir, Hîncești, GD I; 
 • Prof. Inga ZUBCU, conducătorul cercului dramatic „Flacăra”, GD I, Gimnaziul Bujor, Hîncești;

Echipa Referenți științifici:

 • Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH (București) /director, Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP;
 • Conf.univ.dr. Larisa SADOVEI, decan, Facultatea de Ştiințele Educației și Informaticӑ, Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu; 
 • Conf.univ.dr. Bogdan DANCIU, Institutul de Filosofie şi Psihologie “C.Rădulescu-Motru”, Academia Română/  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, USH (București);
 • Director Prof. Gabriela BANU, Casa Corpului Didactic Neamț (Romȃnia);
 • Lect.univ.dr. Mihaela BARBU-CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH (București).

Echipa Onorifică (Republica Moldova)

 • Mariana ODOBESCU, Șeful Direcției Educație Edineț;
 • Valentina TONU, Șeful Direcției Învățământ Hâncești;
 • Gulnara GRIGORIEV, Șeful Direcției Educație Dondușeni.

One Reply to “WORKSHOP PEDAGOGIC INTERNAŢIONAL ȘI ATELIER DE CREATIVITATE, SECȚIUNEA SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL „Odă Limbii Române”, Ediția II (2021)”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *