Peste 900 de studenți la studii superioare de licență cu achitarea taxei de studii au ocupat locuri bugetare pentru anul academic 2019 – 2020


În urma finalizării sesiunii de vară a anului de studii 2018 – 2019, concursurile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară au fost desfăşurate în universităţile de stat, în învățământul superior la ciclul I, studii superioare de licenţă, în conformitate cu Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţământ superior de stat din Republica Moldova aprobat prin Ordinul nr. 748 din 12.07.2013.

Concursurile s-au desfășurat pentru studenții promovați în următorul an de studii, cu excepția ultimului an, în cele 14 instituții de învățământ superior public, în baza mediei de concurs, calculată ca media aritmetică a mediilor semestriale din sesiunile de iarnă şi de vară a anului academic 2018-2019, cu aplicarea unor criterii proprii, aprobate de Senate, pentru a putea face distincții între candidații cu aceeași medie, la cazuri limită.

Conform datelor furnizate de fiecare instituție de învățămînt superior, care sunt raportate la anii de înmatriculare 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019, s-a respectat condiția păstrării locurilor bugetare pentru studenții orfani, studenți rămași fără îngrijirea părinților şi persoanele cu dizabilitate severă şi accentuată, fiind scoase în afara concursului, în conformitate cu aln. 4 al Regulamentului menționat mai sus. În acest context, 1953 de locuri cu finanțare bugetară (13,96 %) au fost acordate acestui grup de studenți fără ale trece prin concursul general.

În total au fost scoase la concurs 12040 (86,04 %) locuri cu finanțare bugetară la care au participat 4411 de studenți care-și fac studiile prin contract cu achitarea taxei de studii. În rezultatul concursului 909 (20,60%) dintre studenți care și-au făcut studiile cu taxă din anii precedenți au ocupat locuri cu finanțare bugetară ( în comparație cu 1300 din anul precedent).

În urma analizei datelor prezentate de universități cei mai mulți studenți cu taxă de studii, care au ocupat locurile bugetare sunt de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat ”A. Russo” din Bălți etc.

Au fost aplicate şi alte criterii de concurs complementar celor din Regulament, cum ar fi activitatea științifică şi de cercetare a studenților, participarea activă în viața universitară sau la selectarea la limită a candidaților ce ocupă locurile cu finanțare bugetară s-a acordat prioritate celor care au un număr mai mic de absențe şi celor care se implică activ în activitățile facultății.

Este de menționat că organizând acest concurs deja al cincilea an consecutiv s-a observat creșterea interesului pentru studii în scopul menținerii locului bugetar sau pentru a fi transferați la un loc bugetar, în așa fel se atestă faptul că studenții sunt motivați să facă studii și să obțină note bune, precum și să se implice activ în viața universitară.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *