Modalitatea de organizare a testării naționale în învățământul primar, a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului dar și cele de Bacalaureat


Organizarea testării naționale în învățământul primar:

 Testarea națională în învățământul primar reprezintă modalitatea de evaluare a nivelului de dezvoltare a competențelor elevilor la sfârșitul învățământului primar și este obligatorie pentru elevii din clasa a IV-a.

 Testarea națională în învățământul primar se organizează în fiecare instituție de învățământ în care sunt elevi în clasa IV-a. La testarea națională sunt admiși toți elevii indiferent de situația școlară și sunt promovați în clasa V-a.

 Perioada desfășurării testării naționale în învățământul primar este 12-20 mai 2021. 33 313 elevi  vor susține în acest an testarea națională.

 În acest an pentru desfășurarea în siguranță a testării naționale în învățământul primar MECC vine cu elemente de noutate în organizarea procesului, precum:

 Testele pentru probele de la testarea națională în învățământul primar sunt transmise electronic instituțiilor de învățământ în fiecare zi de examen cu 30 de minute înainte de începerea acesteia. Fiecare instituție de învățământ asigură tiparul necesar de teste conform numărului de elevi prezenți în ziua respectivă.

 Elevii, care în ziua probei de la testarea națională sunt în carantină/izolare din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, nu vor fi obligați să susțină testarea națională pentru a promova clasa.

 Testarea națională în învățământul primar va fi desfășurată cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19. 

 Ieri, 12 mai, a demarat cu succes  testarea națională din învățământul primar prin prima probă de evaluare la  limba și literatura română pentru elevii din școlile alolingve.

 MECC reiterează că examenele naționale de absolvire a gimnaziului au funcția de certificare a nivelului de cunoștințe și competente de bază la finele acestui nivel de învățământ. Examenele sunt obligatorii pentru fiecare elev al acestui nivel de învățământ.

 Organizarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului:

 Examenele naționale de absolvire a gimnaziului se organizează în fiecare instituție de învățământ în care sunt elevi în clasa IX-a.

 Perioada de desfășurare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului este 03 – 14 iunie.

 29.765 de elevi vor susține examenele naționale de absolvire a gimnaziului în acest an școlar.

 Elemente noi propuse de MECC pentru organizarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului 2021 sunt următoarele:

 Testele pentru probele de la examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor fi transmise electronic instituțiilor de învățământ în fiecare zi de examen cu 30 de minute înainte de începerea acestora. Fiecare instituție de învățământ va asigura tiparul necesar de teste conform numărului de elevi prezenți în ziua respectivă.

 Pentru elevii care în ziua probei de examen sunt în carantină/izolare din motive de sănătate sau alte motive întemeiate se va organiza o sesiune specială în perioada 23-25, 28 iunie.

 Verificarea testelor se va realiza în instituțiile de învățământ. Comisiile școlare de evaluare vor fi aprobate în cadrul ședinței Comisiei Raionale/Municipale de Examene. Comisiile școlare de evaluare vor fi constituite din cel puțin 2 profesori evaluatori, dintre care un profesor va avea calitatea de președinte al Comisiei școlare de evaluare.

 Comisiile raionale/municipale de examinare a contestațiilor vor fi aprobate în cadrul ședinței Comisiei Raionale/Municipale de Examene. Examinarea contestațiilor se va desfășura într-un centru raional/municipal.

 Examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor fi desfășurate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19. 

 Organizarea examenului național de bacalaureat:

 Examenul național de bacalaureat este modalitatea de evaluare, cu caracter extern, a cunoștințelor și competențelor de bază ale absolvenților învățământului liceal.  

 Menționăm că examenul național de bacalaureat nu poartă un caracter obligatoriu.

 Perioada de desfășurare stabilită este 04 – 22 iunie 2021.

 La examenul național de bacalaureat, anul școlar 2020-2021, sunt înscriși 16773de candidați. Din cei 16773 de candidați, proveniți din licee teoretice sunt 11094, colegii/centre de excelență – 5121, universități – 203, externat – 355.

 De menționat, că în acest an, în conformitate cu demersurile depuse de către instituțiile de învățământ, la cererea candidaților, urmează a fi acordată nota 10 (zece) din oficiu la limba străină pentru 1298de elevi.

 Elementele de noutate în organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, sesiunea 2021:

Candidații susțin examenul în centrele de bacalaureat dotate cu monitorizare video, numărul cărora a fost majorat față de anul precedent de la 88 la 93. Susținerea examenului național de bacalaureat este unul sigur, și cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul Covid-19. Numărul de candidați într-un centrul variază de la 6 candidați la 297 de candidați. În mun. Chișinău vor fi doar 2 centre de bacalaureat unde vor susține examenul mai mult de 300 de candidați.

Evaluarea lucrărilor și a contestațiilor se efectuează în Centrele Republicane de Evaluare și Centrul Republican de Examinare a Contestațiilor, care vor fi mai multe în acest an. Numărul centrelor republicane de evaluare se mărește de la 2 la 4 iar numărul centrelor de contestare de la 1 la 2.

 În cadrul Comisiilor Republicane de Evaluare vor participa circa 600 de profesori evaluatori.

Dacă în sesiunile anterioare în cadrul celor două Centre Republicane de Evaluare, profesorii erau repartizați în două centre a câte 250-300 de profesori, atunci în acest an vom avea 4 centre de evaluare, iar numărul profesorilor evaluatori în fiecare din aceste centre va fi de cca 125-150 de persoane, astfel diminuând substanțial numărul cadrelor didactice implicate în verificarea testelor în același centru de evaluare.

Menționăm că, în cadrul evaluărilor naționale, se vor întreprinde toate măsurile de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul Covid-19. Acțiunile întreprinse prevăd ca:

Numărul de elevi într-o sală nu va fi mai mare decât capacitatea acesteia, prin asigurarea că fiecare elev ocupă un loc în bancă la o distanță de nu mai puțin de 1 metru față de ceilalți.

În fiecare instituție de învățământ va fi asigurată: efectuarea termometriei , dezinfectarea şi curăţarea spaţiilor, sălilor de clasă, băncilor, scaunelor, aerisirea sălilor de clasă atât înainte, cât și după finalizarea probelor. Totodată, la intrarea în instituția de învățământ și la intrarea în sălile de clasă vor fi plasate soluții dezinfectante.

Purtarea măştilor faciale de protecţie este obligatorie pentru toți participanții la evaluările naționale.

Suplimentar, comunicăm că pentru sesiunea 2021, MECC a descongestionat programele de examen la toate treptele de învățământ, ținând cont de perioada studiilor la distanță.

În cazul în care se atestă o situație epidemiologică gravă și numărul de cazuri COVID 19 va fi în creștere MECC examinează și scenarii  ce presupun  deplasarea perioadei de desfășurare a examenului național de bacalaureat. Perioada poate fi deplasată cu 10-20 de zile cu încadrarea în termenele de admitere în instituțiile de învățământ superior din țară și cele de peste hotare.

De menționat că, vom propune și alte scenarii mixte, în cazul în care perioada de desfășurare a examenului de bacalaureat nu va putea fi deplasată.

Echipa Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării depune eforturi pentru a asigura buna desfășurare a evaluărilor naționale în condiții de maximă securitate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul Covid-19 pentru ca fiecare elev să obțină rezultate conform meritelor.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *