Ministerul Educației și Cercetării lansează un apel public pentru selectarea cadrelor didactice care vor elabora proiecte didactice 


În vederea implementării politicilor de debirocratizare în sistemul educațional, Ministerul Educației și Cercetării lansează un apel public pentru selectarea cadrelor didactice care vor elabora proiecte didactice ale lecțiilor pentru clasele V-IX, conform Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobat de Minister, la următoarele discipline școlare:

 1. Matematică
 2. Științe
 3. Fizică
 4. Chimie
 5. Biologie
 6. Istoria românilor și universală
 7. Geografie
 8. Informatică
 9. Educație moral-spirituală
 10. Educație muzicală
 11. Educație plastică
 12. Educație tehnologică
 13. Educație fizică
 14. Limba și literatura română (șc. cu predare în l. română)
 15. Limba și literatura română (șc. cu predare în l. rusă)
 16. Limba și literatura bulgară
 17. Limba și literatura găgăuză
 18. Limba și literatura ucraineană
 19. Limba și literatura rusă (șc. cu predare în l. rusă)
 20. Limba rusă (sc. cu predare în l. română)
 21. Limba franceză (I)
 22. Limba franceză (II)
 23. Limba engleză (I)
 24. Limba engleză (II)
 25. Limba germană (I)
 26. Limba germană (II)
 27. Limba italiană (I)
 28. Limba italiană (II)
 29. Limba spaniolă (I)
 30. Limba spaniolă (II)
 31. Istoria, cultura și tradițiile poporului bulgar
 32. Istoria, cultura și tradițiile poporului găgăuz
 33. Istoria, cultura și tradițiile poporului ucrainean
 34. Istoria, cultura și tradițiile poporului rus

La constituirea grupurilor de lucru, Ministerul va ține cont de competențele profesionale ale candidaților, disponibilitatea pentru implicare și participare în procesul de elaborare a proiectelor didactice. 

Condiții de participare:

– activitate didactică în învățământul secundar general, corespunzătoare disciplinei școlare pentru care optează, confirmată de conducătorul instituției;

– studii superioare în corespundere cu disciplina predată;

– grad didactic Unu/Superior sau titlul științific la disciplină sau în științe ale educației/pedagogie;

– disponibilitatea participării pe parcursul anului 2024 la activitățile individuale sau de grup în procesul de elaborare a proiectelor didactice.

Se vor considera avantaje:

–          participarea în grupurile de lucru constituite de Minister la elaborarea/evaluarea curricula la disciplinele școlare obligatorii și opționale, resurselor educaționale/manualelor școlare;

–          participarea în diverse grupuri/comisii pentru elaborarea/evaluarea materialelor de examene/olimpiade școlare;

–          participarea la elaborarea lecțiilor video și a resurselor didactice pentru platformele https://educatieonline.md/https://educatieinteractiva.md/ și https://www.clasaviitorului.md/bacalaureat-examenele-nationale-2020/ ;

–          participarea în calitate de formator la activitățile de formare profesională.

Candidații pot aplica la elaborarea proiectelor didactice la mai multe discipline/clase, dar vor fi selectați pentru o singură clasă la o singură disciplină.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie 2024.

Dosarul de aplicare va include:

– solicitarea de aplicare, care va conține Numele/prenumele și disciplina/disciplineleclasa/clasele, pentru care se aplică la elaborarea proiectelor didactice;

– confirmarea, eliberată de către directorul instituției, care atestă activitatea didactică în învățământul secundar general, corespunzătoare disciplinei școlare pentru care optează;

– CV-ul;

– copia diplomei de studii superioare;

– copia certificatului de grad didactic sau a diplomei de doctor/doctor habilitat; 

– confirmările de participare în diverse grupuri de lucru/Comisii;

– declarația pe propria răspundere privind disponibilitatea participării la activitățile individuale sau de grup în procesul de elaborare a proiectelor didactice pe parcursul anului 2024.

Dosarul se depune la Cancelaria Ministerului Educației și Cercetării sau prin poșta electronică la adresa cancelaria@mec.gov.md

Dosarul depus prin poșta electronică va fi organizat într-o mapă cu fișiere în format PDF sau într-un singur fișier în format PDF, cu denumirea Nume_Prenume candidat.

Dosarele incomplete sau cele depuse după expirarea termenului limită indicat nu vor fi examinate.

Cadrele didactice selectate pentru elaborarea proiectelor didactice zilnice pentru clasele V-IX vor fi remunerate, în corespundere cu legislația în vigoare, reieșind din calculul de 8 ore per proiect didactic.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *