Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de profesori


 • profesor de filozofie – 1 unitate;
 • profesor de psihologia comunicării – 1 unitate;
 • profesor de discipline muzical-teoretice, 2 unități;
 • profesor de orchestrație – 1 unitate;
 • profesor de violoncel – 1 unitate;
 • profesor de contrabas – 1 unitate;
 • corepetitor (interpretare instrumentală) – 1 unitate;
 • corepetitor (dirijare corală și canto) – 3 unități.                                   

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare în domeniu, au o vechime în muncă de activitate didactică de cel puțin 2 ani; cunosc limba română și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcțiilor de profesori vor depune un dosar la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, care va include obligatoriu următoarele acte:


1. cererea de participare la concurs;
2. copia actului de identitate;
3. copia/copiile actului/actelor de studii;
4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic;
5.  curriculum vitae perfectat după modelul EuroPass;
6. certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă din punct de vedere
medical, pentru exercitarea funcției.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv:

 • copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul;
 • recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, pe parcursul ultimilor 5 ani;
 • performanţele profesionale si manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale;
 • lista publicațiilor didactice și științifice;
 • participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative sau la alte proiecte relevante etc.


Actele vor fi depuse personal sau printr-un reprezentat, prin poștă sau prin email, în termen de 10 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, la secția resurse umane a Centrului de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”,  situat pe adresa: 2043, Chișinău, str. Hristo Botev, 4, br. 13, între orele 8:30 – 17:00.
Data-limită de depunere a actelor –29 august 2019, ora 17.00. 


Informații suplimentare puteți obține la secția resurse umane, șef Ana Juc:
tel: (+373) 022-77-84-25; 022-77-84-14; mob.069690152
e-mail: anajuc78@gmail.com
web: http://ceneaga.md/despre-noi/posturi-vacante/


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *