FORUMUL MANAGERILOR DIN CADRUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE BIBLIOTECI


Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Vă adresează invitaţia de a participa la   Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (FMSNB) 2020. Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci – una dintre principalele reuniuni profesional-științifice organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Consiliul Biblioteconomic Național, fiind susținută de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, își va ține lucrările la  4 noiembrie 2020, cu începere de la ora 10.00

Date fiind condițiile pandemice impuse de virusul COVID-19, Forumul se  va desfășura  online, cu utilizarea aplicației ZOOM. 

În cadrul FMSNB vor fi abordate probleme ce țin de tendinţele domeniului biblioteconomie şi  ştiinţe ale  informării în corespundere cu evoluțiile actuale specifice noii normalități  și , respectiv, vor fi trasate priorităţile pe anul  2021.

Managerii superiori din bibliotecile naționale, din învățământ, publice teritoriale și specializate se vor expune asupra următoarelor priorități profesionale pentru anul 2021:

1.      Tehnologiile informaționale în activitatea bibliotecilor – imperativul supraviețuirii;
2.      Incluziunea digitală a personalului de specialitate din biblioteci;
3.      Dezvoltarea serviciilor în bază de TIC, accesibile de la distanță;
4.      Dezvoltarea și promovarea Științei Deschise

Anul profesional 2021: Anul fortificării digitizării activităților bibliotecilor.

Prioritățile au fost fundamentate pe tendințele domeniului biblioteconomiei și științelor informării la nivel internațional, studiile, politicile promovate de organizații de profil internațional: IFLA, CENL, EBLIDA, Strategia  Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, alte  documente generate de autorități la nivel national, în special cele adiacente situației pandemice și, de asemenea, realitățile și specificul local.

Fiind la cea de-a 25-a ediție, unicitatea și importanța  Forumului Managerilor este determinată de scopul acestuia: a determina prioritățile și axele pentru Anul Biblioteconomic 2021, orientate pentru conexiunea priorităților profesionale internaționale, naționale, teritoriale și instituționale.

Forumul Managerilor va finaliza prin adoptarea unui Memoriu, adresat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în care vor fi reliefate problemele majore cu care se confruntă comunitatea bibliotecară a țării și propunerile de soluționare a acestora.

Pentru mai multe informații:
Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științele Informării:

E-mail: bnrmvo2012@gmail.com;
studiisicercetaribnrm@gmail.com;
dbiblio@bnrm.md.

Tel.: 022 240070


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *