Fișe pentru dicție


Pentru a putea avea o dicție bună vom începe încălzirea cu mișcări pentru relaxarea corpului și a capului:

  1. Încordăm mușchii, apoi îi relaxăm – repetăm această procedură de câteva ori
  2. Aducem mâinile împrejurul corpului, ca și cum ne-am îmbrățișa;
  3. Respirăm adânc pe nas, umplând plămânii cu aer;
  4. Expirăm pe gură, relaxăm gâtul și umerii;
  5. Închidem ochii, îi deschidem și executăm câteva strâmbături, păstrând în tot acest timp un zâmbet.
  6. Relaxăm corzile vocale și emitem sunete de genul: mu-mu, mo-mo, sau chiar ma-me-mi-mo-mu-mă-mî;
  7. Pronunțăm prelung vocalele, ducem mâna la gură (ca atunci când căscăm) și împingem aerul.
  8. Facem exerciții de articulare:

a, ab, absqur, abs, de, coram, clam cum, ex, e, sine, tenus, pro, praeante, apud, ad, adversum, adversus, circum, circa, citra, cis, erga, contra, inter, extra, infra, intra, iuxta, ob, penes, pone, post, praeter, prope, propter, per, secundum, supra, versus, ultra, trans.

Papucarul papucăreşte papucii nepapucăriţi ai papucăresei, dar papucăreasa nu poate papucări papucii nepapucăriţi ai papucarului care papucăreşte papucii nepapucăriţi.

Încă o dată! Nu uita de regulile de mai sus!
Citește rar și cu atenție:

Unilateralitatea colocviilor desolidarizează conştinciozitatea energeticienilor care manifestă o imperturbabilitate indiscriptibilă în locul nabucodonosorienei ireproşabilităţi.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *