“Educaţia online şi mixtă” în cadrul EDU+ Forum 2020


EDU+ Forum = evenimentul care va conecta în spațiul online profesori, educatori, formatori, facilitatori, pedagogi și alte persoane interesate de educație din Republica Moldova.

2020 a accelerat schimbările care au loc în lume și a demonstrat importanța de a fi flexibili și deschiși către inovarea în învățare. Prin urmare, Grupul de Facilitatori EcoVisio, împreună cu partenerii, au decis să creeze o platformă pentru discuții și schimb de experiență pe tema „Învățarea într-o eră a schimbării”.

🔴 Ziua de 22 august este dedicată învăţării online şi mixte (învățare online și offline) în secolul XXI.

Această zi a forumului va fi dedicată temei învățării online și integrării sale posibile în activități în școli, în cursuri de instruire și învățarea auto-dirijată (inclusiv și în cadrul învățământului de zi). Participanții vor putea participa la prezentări și ateliere de formare în spațiul online, precum și la schimb de experiență în timpul sesiunilor de discuții.

📌Participanții pot fi: pedagogi, profesori ai școlilor, colegiilor, angajați ai instituțiilor de învățământ, tineri studenți ai universităților pedagogice, traineri, facilitatori, lucrători din sectorul educațional nonformal, voluntari, activiști civici și toți cei interesați de subiectul educației.

💥 PARTICIPAȚIA ESTE GRATUITĂ, ÎNREGISTRAREA ESTE OBLIGATORIE.

⚡ ÎNREGISTRARE pentru participarea la forum aici: https://forms.gle/4tseMFqARBntzAn47

Programul va fi trimis cu câteva zile înainte de forum (pentru toți cei care se înregistrează) pentru a selecta sesiunile la care fiecare dintre participanți decide să participe – fiecare alege sesiunile și atelierele la care este interesat să participe. Vă creați propriul plan de participare – învățarea este este în mâinile voastre

⚡ ORA SESIUNILOR: de la 11:00 la 18:30.

🔶 Limba de comunicare la forum: româna și rusa. Unele sesiuni vor fi bilingve.

🔶 A fi prezent toată ziua este de dorit și benefic. Dar fiecare participant alege ce sloturi (prezentări, ateliere) din program să viziteze

⚡ ÎNREGISTRARE pentru participarea la forum aici: https://forms.gle/4tseMFqARBntzAn47

IMPORTANT:

🔵 Dacă doriți să susțineți sesiunea / prezentarea / atelierul dvs. pe forum, vă rugăm să contactați coordonatorul evenimentului Aina Idrisova, aina@ecovisio.org, 079874348

********

EDU+ Forum = мероприятие, которое соберет в онлайн-пространстве учителей, педагогов, тренеров, фасилитаторов, эдукаторов и других заинтересованных в образовании людей из Республики Молдова.

2020 год ускорил изменения, происходящие в мире, и наглядно показал, как важно быть гибким и открытым к инновациям в обучении. Поэтому, EcoVisio Facilitators вместе с партнерами, решили создать площадку для дискуссий и обмена опытом в теме “Обучения в эпоху перемен”.

🔴 22 АВГУСТА – СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН ОБУЧЕНИЕ) и ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ в 21 веке.

Этот день форума будет посвящен теме онлайн обучения и его возможного интегрирования в деятельность в школах, на тренингах и самообучении (в том числе в очное обучение). Участники смогут принять участие в презентациях и вокршопах по обучению в онлайн-пространстве, а также обменяться уже имеющимся опытом в ходе дискуссионных сессий.

💥 УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

⚡ РЕГИСТРАЦИЯ для участия в форуме здесь: https://forms.gle/4tseMFqARBntzAn47

Программа будет выслана за несколько дней до форума (для всех, кто зарегистрируется)  для выбора сессий, которые каждый из участников решит посетить – каждый/ая сам/а выбирает сессии и вокршопы, которые ему/ей интересно посетить. Вы сами создаете план своего участия – ваше обучение в ваших руках.

📌 Участниками могут стать: педагоги, учителя школ, колледжей, работники образовательных учреждений, молодые студенты педагогических вузов, тренеры, фасилитаторы, работники неформального образовательного сектора, волонтёры, общественные активисты и все, кому интересна тема образования.

⚡ ВРЕМЯ СЕССИЙ: с 11:00 до 18:30.

🔶 Язык коммуникации на форуме: Румынский и Русский. Некоторые сессии будут двуязычные.

🔶 Присутствовать весь день – желательно и полезно. Но каждый участник выбирает сам какие именно слоты (презентации, воркшопы) в программе посетить

⚡ РЕГИСТРАЦИЯ для участия в форуме здесь: https://forms.gle/4tseMFqARBntzAn47

ВАЖНО: 

🔵 Если у вас есть желание провести ВАШУ сессию/презентацию/воркшоп на форуме, свяжитесь с координатором мероприятия Айна Идрисова, aina@ecovisio.org, 079874348 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *