Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Psiholog din cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”


Scopul general al funcţiei:Asigurarea componentei psihologice a sistemului de protecţie a drepturilor copiilor și tinerilor;

Sarcinile de bază:

  1. Evaluarea psihologică primară a beneficiarilor Serviciului;
  2. Colaborarea cu reprezentanţii altor instituții întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
  3. Contribuirea la ridicarea culturii psihologice a angajaţilor Serviciului;

Atribuţiile de serviciu:

  1. Consultă părinţii beneficiarilor  în problema relaţiilor cu persoanele din jur, organizării eficiente a vieţii şi activităţii lor;
  2. Consultă tinerii beneficiari aflaţi în dificultate în vederea depăşirii dificultăţilor apărute;
  3. Se deplasează în teren în vederea evaluării situaţiei copiilor/tinerilor în dificultate şi determinării soluţiilor de remediere;
  4. Acordă consultanţă psihologică specialiştilor din sistem vis-a-vis de respectarea particularităţilor psihologice a copiilor/adolescenţilor/tinerilor aflaţi în dificultate;
  5. Organizează seminare / training-uri pe teme psihologice pentru angajaţii din Centru;
  6. Efectuează consiliere individuală și de grup.

Cerinţe pentru participare la concurs:
Studii: superioare de specialitate în domeniu.
Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:
Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Silvia Marian, șef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98
Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică resurse.umane.dmpdc@gmail.com, cu menţiunea psiholog.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *