Conferința științifică națională cu participare internațională


Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează conferința științifică națională cu participare internațională: PRACTICI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE DE PROFESIONALIZARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE.

⏳ Evenimentul va avea loc pe 17 noiembrie 2021.

📌 Conferința științifică se adresează cadrelor didactice, studenților, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, precum și tuturor celor interesați de problemele formării inițiale și continue a cadrelor didactice.

✅ Conferinţa ştiinţifică are drept scop schimbul de bune practice în domeniul profesionalizării cadrelor didactice, precum și identificarea de soluții privind traseul de profesionalizare a studenților.

🎯 Atelierele conferinței:

✅ Calitatea formării competențelor pedagogice în asigurarea traseului de profesionalizare a cadrelor didactice.
✅ Reconceptualizarea traseului de profesionalizare a studenților în procesul de formare profesională inițială.

📌 Termenul limită de înregistrare: 1 octombrie 2021, în baza formularului de înregistrare online. https://forms.gle/mRFmvJKfamM59okWA

⏳ Termenul limită de expediere a comunicării: 15 octombrie 2021, vezi condiții de tehnoredactare.

✅ Limbile conferinței: română, rusă, engleză.

📌 Comitetul organizatoric:
📧 E-mail: conferinta2021@gmail.com
☎️ Contacte:
069216861 – Olga Raileanu
079120300 – Anastasia Oloieru


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *