Concursul național cu participare internațională de cărți digitale cu genericul: „Creangă, veșnic verde…”


Scopul proiectului constă în valorificarea creației marelui scriitor clasic Ion Creangă, precum și în provocarea adolescenților la încercarea de a crea cărți în format digital.

Obiectivele concursului sunt:

  1. Promovarea creativității și a originalității de exprimare a elevilor claselor liceale.
  2. Optimizarea competențelor digitale ale potențialilor participanți în proiect.
  3. Antrenarea elevilor în redactarea textului propriu.
  4. Valorificarea calitativă a timpului liber al elevilor în context Covid-19.
  5. Sporirea gradului de socializare a elevilor în context pandemic.

CONDIȚII DE ACCES

2.1. La Concursul național cu participare internațională cu genericul „Creangă, veșnic verde…” pot participa elevii claselor a X-a – a XII-a.

2.2. Administrația instituției de învățământ participante are obligația de a încheia un Acord de parteneriat cu Instituția Publică Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din municipiul Bălți, Republica Moldova (anexa 1 din REGULAMENTUL CONCURSULUI).

ORGANIZAREA CONCURSULUI

3.1. Concursul se desfășoară în perioada decembrie 2020 – martie 2021.

3.2. Fiecare concurent va putea participa la concurs cu un singur produs – o carte digitală cu genericul: „Creangă, veșnic verde…”.

3.3. Participanții vor completa o Declarație pe proprie răspundere cu referire la paternitatea/ originalitatea produsului prezentat la concurs (anexa 2 din REGULAMENTUL CONCURSULUI)).

3.4. Solicitanții vor completa un Formular de înscriere la concurs.

3.5. Participanții pot solicita sesiuni de instruire (Zoom, Google Meet etc.) cu referire la crearea cărții digitale cu utilizarea instrumentului Web 2 Storyjumper (coordonator prof. Inga Zazulea: ingazazulea1982@gmail.com).

3.6. Linkul produselor digitale va fi plasat în Formularul de înscriere (https://forms.gle/4xu9nUA54r7tEsWM7) până la data de 28 februarie 2021.

Pentru mai multe detalii, consultați  REGULAMENTUL CONCURSULUI

DATE DE CONTACT

Coordonator proiect  Anna Amoașii: anaamoasii@gmail.com

Coordonator proiect  Inga Zazulea: ingazazulea1982@gmail.com


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *