Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Școlii Profesionale nr. 9 din Chișinău


Ministerul Educației și Cercetării anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Școlii Profesionale nr. 9 din Chișinău.

       La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția managementul documentelor a ministerului, biroul 330), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care conține obligatoriu următoarele acte: 

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul , aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015 (se va indica lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 • Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulament;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • Proiectul Planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani;
 • copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 • copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 • participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

  Actele pot fi depuse prin e-mail, poștă sau la Ministerul Educaţiei și Cercetării, 

 bir. 330, până la  13 octombrie 2021, ora 16.00.  

Telefoane de contact: 022 233 560; 022 233 320

Bibliografia concursului poate fi accesată la următoare adresa:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *