Concurs de selectare a 30 de școli/profesori pentru participarea la cursul de instruire pentru implementarea cercului STEM; CRIMINALISTICA (ediția 2022)


În cadrul „Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova”, implementat în baza Memorandumului de Cooperare dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International, se anunță runda a treia de selectare a 30 de școli/profesori pentru participare la programul de asistență pentru desfășurarea cercurilor STEM&CRIMINALISTICA pe parcursul anului academic 2022-2023.

Conceptul Cercului STEM&CRIMINALISTICA destinat elevilor din clasele VIII-XI a fost dezvoltat și testat pe parcursul anului școlar 2020-2021 în 22 de școli pilot din șase regiuni. Pe parcursul anului școlar 2021-2022 cercurile STEM&Criminalistica au fost desfășurate în 49 de școli din 17 regiuni ale Republicii Moldova.

Scopul acestui cerc este de a oferi un instrument educațional inovativ care ar facilita conexiunea practică dintre cursurile de chimie, biologie, IT, fizică și matematică (adică, subiecte STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) și diferite domenii din sectorul de aplicare a legii.

 Cercul STEM&CRIMINALISTICA a fost proiectat pentru 70 de ore academice (35 săptămâni câte 2 ore pe săptămână).

Pentru implementarea cercului sunt puse la dispoziție următoarele:

  • Instruirea cadrelor didactice

Va fi desfășurată în perioada 15-17 august 2022 în cadrul unui Atelier de formare a cadrelor didactice pentru predarea orelor de cerc „STEM&CRIMINALISTICA”, cu prezentarea documentelor curriculare (curriculum și manual) și activităților practice cu utilizarea instrumentelor din boxa criminalistică cu implicarea echipei de autori și experților din cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției.

  • Curriculum pentru orele de cerc „STEM&CRIMINALISTICA

Curriculumul țintește o orientare către interdisciplinaritate și formarea unor competențe de specialitate și transversale necesare vieții cotidiene prin îmbinarea cunoștințelor, atitudinilor și valorilor dobândite în sala de curs cu situațiile reale în care acestea trebuie aplicate. Curriculumul a fost proiectat pentru 70 de ore academice (35 săptămâni câte 2 ore pe săptămână). Curriculumul pentru disciplina opțională ”Stem&Criminalistica” este în proces de aprobare.

  • Manualul pentru orele de cerc

include subiecte teoretice cu exemple practice de cercetare criminalistică prin care elevii sunt încurajați să „exerseze/ exploreze” modul în care experții din diferite domenii de expertiză sunt implicați în diverse activități ce țin de investigarea infracțiunilor. Subiectele incluse în manual se bazează pe subiectele incluse în manualele de chimie, biologie, IT, fizică și matematică pentru clasele VII-X.

  • Materiale de suport video tutorial

Includ materiale video cu explicații pas cu pas și exemple practice de desfășurare a orelor de cerc pentru diferite teme incluse în curriculum și manual.

  • Boxa criminalistică improvizată

include un set de instrumente, materiale şi substanțe necesare desfășurării exercițiilor practice de investigații improvizate.

  • Concursul republican „Tânărul Cercetător Criminalist”

Concursul reprezintă o competiție de nivel republican și se adresează tuturor elevilor care au frecventat și/sau frecventează orele de cerc STEM&Criminalistică în școlile beneficiare ale Programului. Concursul este organizat în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului republican ,,Tânărul Cercetător Criminalist”, aprobat prin ordinul MEC nr. 222 din 23.03.2022, în două etape online și o etapă finală la Chișinău. Organizarea următoarei ediții a concursului republican ,,Tânărul Cercetător Criminalist” este planificată pentru perioada martie-aprilie 2023.

Suplimentar, pe parcursului anului 2022-2023 activitatea cercurilor va fi susținută prin suplinirea materialelor didactice cu materiale adiționale, activități de mentorat și consolidare a comunităţii de implementatori, organizarea concursurilor dintre profesori și alte activități.

CONDIȚIILE DE SELECȚIE A ȘCOLILOR/PROFESORILOR:

  1. Acordul administrației instituției de învățământ de a include cercul „STEM&CRIMINALISTICA” în programul școlar de activități extrașcolare pentru anul de învățământ 2022-2023;
  2. Disponibilitatea și angajamentul cadrului didactic (profesor de chimie, biologie, IT, fizică sau matematică) de a desfășura cercul „STEM&CRIMINALISTICA”;
  3. Disponibilitatea și angajamentul cadrului didactic desemnat de a participa la programul de formare, planificat pentru perioada 15-17 august 2021.

Instituțiile interesate de implementarea cercului „STEM&CRIMINALISTICA” vor completa formularul anexat.

Formularul completat în format electronic va fi transmis la adresa de email:

ph-moldova@ph-int.org, cu mențiunea „Concurs – Cercul „STEM&CRIMINALISTICA”

Data limită de aplicare la concurs: 1 august 2022.

Formularul poate fi descărcat de aici: https://docs.google.com/document/d/1Pq1IJfnUD2AgSYjCqS4WYajCZYenwiF2/edit#

IMPORTANT: Programul de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova poate acorda asistență numai pentru 30 de școli/profesori noi și din acest motiv concursul de selectare va fi suspendat după colectarea a primelor 30 de dosare de aplicare.

Doar instituțiile selectate vor fi contactate.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069566966 sau la adresa de e-mail: ph-moldova@ph-int.org


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *