Clasa VII. Informatica. Proiect didactic „Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate”


Competențe specifice:

CS. 1 . Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de învățare, manifestând abordări inovatoare și spirit practic.

CS.4 . Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, manifestând interes pentru învățare activă, comunicare și colaborare.

CS 5 Perceperea științifică a rolului și impactului fenomenelor informatice din societatea contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea diferitor domenii de studiu, activi tate și valori umane.

Obiectivele lecției:

* Să definească noțiunea de interfață grafică;
* Să enumere tipurile de interfețe grafice;
* Să recunoască elementele interfeței grafice;
* Să aranjeze pictogramele conform modelului propus;
* Să lanseze în execuție și să ruleze aplicațiile frecvent utilizate.

Elaborat de Dna Cegorescu Nina.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *