Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică este în căutare de noi colegi


Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, subordonat Ministerului Educaţiei, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de 

 •  psiholog;
 •  logoped;
 •  psihopedagog special;
 •  pedagog.

Domeniile de activitate vor reieși din atribuţiile Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică (Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 16.09.2013).

La concurs pot participa:

 • cetăţeni ai Republicii Moldova;
 • care au studii superioare universitare în domeniul pedagogiei şi/sau psihologiei, psihopedagogiei speciale;
 • care au experienţă profesională de minimum 5 ani;
 • nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • posedă limba română, rusă;
 • sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor prezintă, la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, din ziua publicării anunțului, personal sau prin email, următoarele acte de participare la concurs:

 • cererea de înscriere la concurs;
 • curriculum vitae ( tip europass);
 • copia actului de identitate;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • copiile actelor de studii superioare, copiile documentelor ce atestă deţinerea titlurilor ştiinţifice, ştiinţifico-didactice şi a gradelor didactice;
 • scrisoare de motivare (maxim o pagină);
 • alte documente necesare (copii) ce confirmă corespuderea cerinţelor faţă de candidat.

Actele vor fi depuse la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică la adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 169, MD-2004, mun. Chișinău, până la 26 februarie 2020.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 • Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003;
 • Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994;
 • Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000;
 • Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei inclusive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 16.09.2013 cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică.

2 Replies to “Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică este în căutare de noi colegi”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *