BNRM vă invită la lansările de carte din seria „BASARABICA”


Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la lansările  de carte din seria „BASARABICA”, editate cu sprijinul Academiei Române, Institutul de Arheologie Iași, Muzeul Brăilei „Carol I” și  Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie.

Coordonatori: acad. Victor Spinei, vice președinte al Academiei Române și prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române.

 „Cartea românească veche în Basarabia: Istorie, circulație, valoare documentară” , lansată în cadrul evenimentului, este semnată de dr. hab. în istorie Igor CERETEU .

„Circulația tipăriturilor românești în Basarabia în secolele XVI – XIX și valorificarea însemnărilor manuscrise constituie una din problemele cercetate insuficient în istoriografia românească. În prezenta lucrare am valorificat un număr important de surse, ca : documente de arhivă, cărți cercetate de visu, însemnări manuscrise”, –  subliniază autorul. Lucrarea a fost structurată în introducere, cinci capitole, concluzii bibliografice și anexe.

Acad. Andrei EȘANU, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române și dr. Valentina EȘANU sunt  autorii celui de al doilea volum lansat și se întitulează   „Lumina cărții la români (secolele XIV – XIX). Studii, susrse și materiale”.

Cartea întrunește o serie de 32 studii, surse și materiale edite și inedite dedicate unor probleme de istorie a receptării culturii scrise în limba slavonă, de istoria cărții manuscrise și tipărite, circulația acestora în țările române și legăturile prin carte. Luate împreună, aceste studii deschid noi orizonturi de cunoaștere a fenomenului cărții la români pe parcursul Evului Mediu și în epoca de trecere de la medieval la modern. Lucrarea este înzestrată cu material ilustrativ și rezumate în limba engleză ale studiilor.

La eveniment vor participa:

Dl. Daniel IONIȚĂ, Ambasadorul României în Republica Moldova;
Andrei CHISTOL, Secretar de Stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
Nicolae ENCIU, conf. dr. hab., vice director pentru probleme de știință, Institutul de Istorie, AȘM;
Elena CHIABURU, dr. în istorie, Iași;
Ion XENOFONTOV, dr. în istorie;
Andrei EȘANU, acad., membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române;
Igor CERETEU, dr. hab. în istorie.

Moderator: Elena PINTILEI, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Evenimentul va avea loc la 21 februarie 2020, ora 15.00, blocul central, spațiul expozițional, etajul II, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”). 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *