Astăzi a fost prezentat Planul de acțiuni al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru anul 2020


Ministrul Corneliu Popovici a enunțat principalele priorități în activitatea MECC pentru anul 2020 și anume:

dezvoltarea și implementarea mecanismului de finanțare a învățământului preșcolar, monitorizarea procesului de asigurare cu manuale școlare și a calității manualelor elaborate în conformitate cu prevederile curricula dezvoltate, formarea cadrelor didactice, promovarea învățământului dual, asigurarea calității în învățământul superior prin evaluarea externă a tuturor programelor de studii la toate ciclurile de învățământ, reconceptualizarea finanțării instituțiilor publice de învățământ superior prin aprobarea și implementarea noului concept prevăzut de Metodologia de Finanțare a Învățământului Superior, elaborarea și aprobarea Planului de conservare/restaurare a monumentelor istorice, restaurarea obiectelor de patrimoniu de importanță națională (Circul din Chișinău; Cetatea Bender; Cetatea Soroca; Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi”; Casa-muzeu A. S. Pușkin din Chișinău; Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”), evaluarea complexă a instituțiilor din domeniile cercetării și inovării, dezvoltarea sportului de masă, asigurarea dezvoltării continue a performanţelor sportivilor moldoveni pe plan internaţional etc.

Prim-ministrul, Ion Chicu a afirmat că domeniile de activitate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării reprezintă o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova: „Eforturile noastre trebuie să fie conjugate nu doar în identificarea problemelor, dar și a soluțiilor pentru rezolvarea acestora.” În context, Prin – ministrul a subliniat necesitatea gestionării eficiente și raționale a mijloacelor financiare din bugetul de stat, astfel încât să fie realizate obiectivele propuse pentru anul 2020.

Planul de acțiuni al Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru anul 2020 

Sursa: mecc.gov.md


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *