Anunț privind lansarea concursului de artă cu genericul „Tinerii împotriva traficului de ființe umane”


În contextul marcării Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane, 18-25 octombrie 2019, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării lansează Concursul de artă cu genericul „Tinerii împotriva traficului de ființe umane”, ediția 2020. 

Scopul concursului: Sensibilizarea tinerilor și a publicului larg asupra riscurilor și consecințelor traficului de ființe umane.

Criterii de participare: La concurs se pot înscrie tineri cu vârsta cuprinsă între 14–35 ani, cu 1-3 lucrări (fotografii sau picturi). Lucrările înaintate la concurs trebuie să reflecte opiniile și sugestiile tinerilor privind susținerea și incluziunea socială a victimelor traficului de ființe umane, abilitarea acestora pentru o viață independentă, să redea mesaje pozitive, care să simbolizeze integrarea victimelor traficului de ființe umane în societate. Informația despre autor/lucrare trebuie să fie completată pe reversul lucrării.

Dosarele urmează a fi depuse până la data de 15 octombrie 2020 și vor conține obligatoriu:

  • Lucrarea propriu-zisă (fotografie sau pictură);
  • Color și/sau alb-negru;
  • Rezoluție minimă 2400 x 1600 pixeli;
  • Descrierea succintă a mesajului;
  • Declarația pe propria răspundere (non-plagiat);
  • CV-ul participantului;
  • Copia buletinului de identitate.

Fondul de premiere: 

  • Premiul I   – 3 000 lei
  • Premiul II  – 2 000 lei
  • Premiul III – 1 500 lei

Dosarul poate fi depus la sediul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, cutia poștală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu – Bodoni.  

Nu vor fi admise la concurs dosarele care nu au fost depuse în termenul stabilit și nu corespund prevederilor stipulate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului, precum și a celor care sunt incomplete sau irelevante concursului prin  aspectul și conținutul lor. 

Dosarul urmează a fi expediat, în mod obligatoriu, și la adresa de e-mail: larisa.macarenco@mecc.gov.md

Pentru detalii: tel. (022) 820 866.


One Reply to “Anunț privind lansarea concursului de artă cu genericul „Tinerii împotriva traficului de ființe umane””

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *