MEC a revizuit Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar


‼️ MEC a revizuit Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV. Astfel:

🔹Au fost excluse evaluările sumative și evaluările formative în etape la disciplinele „Educația moral-spirituală” și „Dezvoltarea personală” pentru elevii claselor I-IV. Aprecierea rezultatelor elevilor la aceste discipline se va face prin cuvinte încurajatoare, fără înregistrare în catalogul școlar;

🔹Portofoliile performanțelor școlare ale elevilor nu mai sunt obligatorii, întocmirea lor rămânând la discreția cadrului didactic;

🔹Tabelul performanțelor școlare a fost simplificat, reducându-se de la 4 la 1 pagină. Formatul, completarea, păstrarea și transmiterea acestuia către părinții/tutorii copiilor va fi decisă de fiecare instituție de învățământ în parte.

✅În procesul de revizuire a Metodologiei evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV (https://bit.ly/3S8wUym) au fost consultate opiniile a peste 3000 de cadre didactice din întreaga țară, prin aplicarea unui chestionar online cu referire la #debirocratizarea activității cadrului didactic din învățământul primar.

‼️ Modificarea Metodologiei face parte din primul pachet de măsuri de #debirocratizare în sistemul educațional, lansat de MEC.

🙌Ministerul aduce mulțumiri întregului grup de lucru (https://bit.ly/3HrMsZa) care a participat la îmbunătățirea Metodologiei.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *