Imagini interactive-un nou mod de abordare a conținuturilor curriculare

Aplicarea imaginilor interactive în cadrul cursurilor oferă profesorului noi pârghii de motivare a elevului spre explorarea subiectului activității didactice, iar în situația când orele la clasă sunt...

S-au închis școlile, nu și cărțile- Modalități de învățare la distanță

„S-au închis școlile, nu și cărțile”, cu această frază au venit mai multe cadre didactice, după ce conform Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, procesul...

Jocul didactic la orele de chimie

Creșterea interesului cognitiv este una dintre componentele succesului în stăpânirea chimiei. Specificul societății contemporane impune utilizarea unor noi strategii didactice, specificate ca moderne, axate pe...

Rоlul mеtоdеlоr intеrасtivе în dinаmizаrеа prосеsului еduсаțiоnаl lа сhimiе.

Сеrințеlе în сrеștеrе аlе sосiеtății impun sistеmului еduсаțiоnаl еxаminаrеа pоsibilitățilоr dе сrеаrе а соndițiilоr în саrе соpilul să sе pоаtă ușоr аdаptа lа соndițiilе nоi...

Giveci cu lalele- machetele imprimabile

Vă prezint o felicitare insiprată (nu este ideea mea), care poate fi utilizată pentru sărbătorile primăverii și este foarte ușor de realizat cu copiii mici...

Clasa X. Biologie/chimie Activitate extracurriculară. Oaspeții lui Prier

Scenariul activității extracurriculare Oaspeții lui Prier BOGDAN După-atâta frig şi ceaţă Iar s-arată soarele. De-acum nu ne mai îngheaţă Nasul şi picioarele! Cu narcişi, cu...
WordPress Video Lightbox