Ziua Culturii Naționale la BNRM


La 15 ianuarie, în ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu, în Republica Moldova, începând cu anul 2013, este sărbătorită Ziua Națională a Culturii, care are drept scop promovarea valorilor culturale autentice și a personalităților din domeniul culturii.

În acest context, Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează o suită de evenimente culturale.

Programul cuprinde:

1.Vernisarea expoziției de documente și publicații din colecțiile BNRM cu genericul  „PERSONALITĂȚI MARCANTE ALE ISTORIEI ȘI CULTURII NAȚIONALE”.

Expoziția reunește peste  300 de titluri de documente, apărute de-a lungul timpului, ce reflectă viața și activitatea unor personalități marcante ale istoriei și culturii naționale, omagiate în anul 2021, care s-au remarcat prin contribuția inestimabilă la dezvoltarea și promovarea culturii naționale.

Expoziția are 2 compartimente:

· Personalități marcante ale istoriei naționale: Miron Costin, Gavriil Bănulescu Bodoni, Tudor Vladimirescu, Nicolae Iorga, Alexandru Boldur, Ion Pelivan ș. a.  

· Personalități notorii ale culturii naționale: Constantin Stamati, George Bacovia, Ion Minulescu, Vasile Zagorschi, Ion Dumeniuc, Eugen Coșeriu, George Coșbuc, Vasile Vasilache, Liviu Deleanu, Lidia Istrati ș.a.

Printre documentele expuse se regăsesc: „Cartea bucuriilor…”, editată la Chișinău în anul 1817, autor Gavriil Bănulescu – Bodoni; „În ajun de anul nou” de Constantin Stamati-Ciurea, editată la Cernăuți în 1895; „Crestomație pentru toți românii” de George Coșbuc, Editura librăriei Sfetea, 1904; „La Bessarabie sour le regime russe”, editată în anul 1919 la Paris, autor – Ion Pelivan; cărți rare, ediții facsimile, albume, cărți în format liliput etc.

2. Eveniment cultural „CALENDARUL NAȚIONAL – ENCICLOPEDIA PERSONALITĂȚILOR NEAMULUI”, cu participareapersonalităților din domeniul culturii naționale, omagiate în anul 2021. (blocul central, etajul II)

Invitați:

Acad. Andrei EȘANU, istoric; dr. Iulian FILIP, scriitor, folclorist; Iurie COLESNIC, dr, Honoris causa; acad. Gheorghe MUSTEA, compozitor, dirijor; Paulina ZAVTONI, artist al poporului din Republica Moldova; Ianoș ȚURCANU, poet, eseist; dr. Ion DAGHI, pictor, monumentalist; Luminița DUMBRĂVEANU, scriitoare, scenaristă, producătoare de film; Nicolae GRIBINCEA, maestru în artă, alte persoane oficiale.

Conceput ca un anuar enciclopedic, lucrarea cuprinde note biobibliografice despre cele mai de seamă personalități din domeniile științei, culturii și artei din țară și de peste hotare. Această publicație este destinată tuturor celor care se interesează de marele personalități și evenimente din istoria poporului român, precum și de marele figuri din întreaga lume, care au marcat prin opera și faptele lor destinul și activitatea timp de secole a popoarelor lumii.  Calendarul are 535 de pagini și cuprinde peste 375 de articole despre personalități din țară și de peste hotare, dintre care circa 150 personalități din domeniul culturii.

3. Vernisarea expoziției „MIHAI EMINESCU – MIT FUNDAMENTAL AL CULTURII” (blocul central, spațiul expozițional, etajul II). Sunt expuse circa 120 de documente din colecțiile BNRM despre opera și personalitatea lui Eminescu, lucrări în domeniul științei, politicii, problemelor sociale, filosofiei.

Vă așteptăm cu mare drag să vizitați expozițiile noastre începând cu 15 ianuarie până la 15 februarie 2021 !


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *