Testarea națională în învățământul primar se va realiza în baza noilor programe de examen aprobate de Comisia Națională de Examene


Astăzi, 17 decembrie, secretarul general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Anatolie Topală, a prezidat ședința Comisiei Naționale de Examene (CNE) în cadrul căreia a fost aprobate programele de examen pentru testarea națională în învățământul primar.

Programele de examen pentru testarea națională în învățământul primar au fost elaborate în conformitate cu prevederile Curriculumului pentru Învățământul primar la disciplină, aprobat prin Ordinul ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.1124/2018 și Standardele de eficiență a învățării, aprobate prin Ordinul ministrului Educației nr.1001/2011 şi reprezintă documente reglatorii şi normative menite să asigure desfășurarea corectă şi eficientă a testării naționale în învățământul primar.

Aceste documente sunt destinate factorilor de decizie, coordonatorilor grupurilor de lucru pentru elaborarea subiectelor de examen, precum şi cadrelor didactice, managerilor, elevilor, părinților.

Elementele de noutate ale programelor de examen pentru testarea națională în învățământul primar sunt: includerea competențelor specifice și unităților de competență, ce prevăd examinarea scrisă, conform Curriculumului național pentru învățământul primar, 2018; adaptarea obiectivelor de evaluare conform unităților de competență determinate după domeniul de conținut; reevaluarea modelelor de itemi în dependență de domeniul de conținut și competența specifică; reactualizarea conținuturilor de evaluat conform Curriculumului național pentru învățământul primar, 2018 și propunerea unui model de test.

Programele de examen pentru testarea națională în învățământul primar pot fi vizualizate pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (http://aee.edu.md/ ).


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *