Clasa a X-a. Limba rusă. Activitate extracurs

Ученик знает и использует в собственной речи: *однозначные/многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы. *различные формы существительных, прилагательных, глаголов, числительных,  местоимений, наречий, служебные слова и др.; *простые […]

Mai mult

Clasa X-XII. Matematica.

Diseminarea bunelor practici în pregătirea elevilor pentru susținerea examenului de BACALAUREAT la Matematică Prioritatea dominantă  la finele învățământului liceal, prin examenul de BAC, este  evaluarea […]

Mai mult