ȘEF SECȚIE METODICĂ, METODIST PENTRU DOMENIILE SPORT ȘI ARTĂ


Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO anunță concurs pentru funcția de șef secție (cod nomenclatorul profesiilor 121907), metodist (cod nomenclatorul profesiilor 235107) pentru domeniile sport și artă.

Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO este o instituție publică educațional-metodică de învățământ extrașcolar la nivel național ce contribuie la dezvoltarea și implementarea politicii statului în domeniul educației copiilor și tinerilor. Anual Centrul ARTICO are peste 15000 de beneficiari direcți din toată republica, în cadrul cercurilor, seminarelor și training-urilor, concursurilor și expozițiilor.

Scopul Centrului este orientat pe acordarea de asistență metodică și metodologică instituțiilor de învățământ extrașcolar la nivel național, coordonarea programelor și proiectelor în domeniul învățământului extrașcolar la nivel național și implementarea serviciilor de educație extrașcolară și diseminarea bunelor practici la nivel național.

Specialiștii în metodologie didactică desfășoară activități de cercetare/dezvoltare și oferă consultanță cu privire la cursurile şi metodele de predare. Aceștia revizuiesc şi examinează activitatea cadrelor didactice, modul de funcționare a instituțiilor de învățământ extrașcolar şi rezultatele obținute şi recomandă modificări şi îmbunătățiri.

Șeful secției metodice și metodistul din cadrul Centrului ARTICO vor contribui la realizarea atribuțiilor instituției la nivel național:

 • Elaborează și/sau participă la elaborarea studiilor de analiză și cercetare în domeniul învățământului extrașcolar;
 • Participă la elaborarea documentelor de politici (strategii, programe), proiectelor de acte normative și regulatorii în domeniul învățământului extrașcolar;
 • Elaborează și/sau participă la elaborarea programelor, regulamentelor, suporturilor metodologice pentru prestatorii de servicii în domeniul învățământului extrașcolar;
 • Oferă suport metodologic, informativ și de asistență metodică instituțiilor de învățământ extrașcolar;
 • Dezvoltă și asigură condiții optime pentru antrenarea cadrelor didactice, specialiștilor din domeniu în activități de dezvoltare profesională și personală;
 • Dezvoltă capacități umane și metodologice ale instituțiilor de învățământ extrașcolar din Republica Moldova;
 • Dezvoltă resursele informațional-didactice și tehnico-materiale în domeniu;
 • Contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către instituțiile de învățământ extrașcolar din Republica Moldova, prin suportul metodologic acordat acestor instituții;
 • Stabilește relații de colaborare cu alte instituții pentru copii şi tineri;
 • Acordă asistență și consultă specialiștilor din cadrul administrației publice și instituțiilor de învățământ pentru realizarea activităților în învățământul extrașcolar de interes local pentru copii și tineri.

Cerințe:

 • studii superioare în domeniul pedagogiei, artelor, sportului sau în domenii asociate;
 • cunoștințe despre politici educaționale din Republica Moldova și pe plan internațional;
 • experiență de lucru în calitate de metodist în instituție de învățământ extrașcolar;
 • abilitate de planificare și organizare, capacitatea de concepție, analiză și sinteză;

Dosarul pentru aplicare:

 1. curriculum vitae (care include link la lista de publicații științifice, articole, lucrări metodice);
 2. Scrisoare de recomandare.

Data limită de depunere a candidaturilor este 7 august 2020 la următoarea adresă electronică: metodica@artico.md

Doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Vină la ARTICO să lucrăm împreună!

Mai multe despre noi pe www.artico.md şi pagina noastră de Facebook.

Pentru întrebări ne contactați la numerele de telefoane 022 856 213 sau 079 440 566


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *