PROGRAMUL NAȚIONAL LECTURACENTRAL, ediția a 3-a, 2020


Biblioteca Națională a Republicii Moldova aduce la cunoștința persoanelor interesate, că în contextul Anului bibliologic 2020 – Anul Lecturii, organizarea și desfășurarea Programului Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020 va avea loc în perioada septembrie – noiembrie 2020.

Programul va contribui la cunoașterea și promovarea valorilor literare, culturale naționale și internaționale și este orientat pe centrarea eforturilor bibliotecii publice pentru promovarea valorilor unei societăți moderne.

Prima etapă de realizare a Programului va fi axată pe dezvoltarea competențelor bibliotecarilor prin oferirea suportului metodologic necesar activităților de formare în cultura lecturii, dezvoltarea serviciilor/activităților de bibliotecă bazate pe însușirea codului bunelor maniere și promovarea științei participative, planificarea activităților pentru demararea programului.

Cea de-a doua etapă a Programului va include activitățile din luna septembrie-noiembrie organizate în biblioteci și centrate pe utilizator, în vederea realizării specificului Programului

Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020, care prevede centrarea eforturilor bibliotecilor pentru

dezvoltarea unei comunități participative, armonioase, de ordine și respect reciproc.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova cu statut de Centru Biblioteconomic Național, dar ca și principalul actor de gestionare a programului, în colaborare cu SNB, va coordona și organiza următoarele activități:

Conferința Internațională „Lectura – interferențe biblioteconomice, pedagogice, psihologice și filosofice”, cu participarea specialiștilor din domeniul biblioteconomic din străinătate.

Perioada de desfășurare: 30 septembrie 2020.

Campania 10 scriitori / 10 întâlniri / l0 localități” – vor fi organizate deplasări în teritoriu cu scopul de a organiza întâlniri ale scriitorilor cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale. Perioada de desfășurare: septembrie 2020.

Campania „10 experți / 10 întâlniri / 10 localități” – vor fi organizate deplasări în teritoriu cu scopul de a organiza întâlniri ale experților/specialiștilor notorii în diverse domenii ale științei cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale.

Perioada de desfășurare: septembrie – octombrie 2020.

Campania ,,Biblioteca pentru o comunitate armonioasă, de ordine și respect reciproc” – în toate bibliotecile din Sistemul Național vor fi organizate activități de promovare a cărții și lecturii. Perioada de desfășurare: octombrie-noiembrie 2020.

Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură” – lansarea programului la BNRM și bibliotecile SNB, prezentări, lansări de carte; conferințe Skype, comunicare în direct cu autori, cercetători, alți specialiști.

Ciclul de activități, „Strategii câștigătoare pentru comunitate – Știința participativă sau Știința cetățenilor”, care vor include întâlniri cu cercetătorii din bibliotecile SNB cu scopul de a promova știința participativă în rândurile utilizatorilor, impicarea acestora în efectuarea experiențelor științifice etc. Perioada de desfășurare: septembrie – noiembrie 2020.

În finalul Programului Național LercturaCentral vor fi anunțați învingătorii concursurilor de nivel național, anunțate :

1.      Cel mai activ cititor (la nivel de rețea);
2.      Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor moderne de informare și comunicare;
3.      Cel mai original proiect de promovare a cărților din ,,Topul celor mai citite I0 cărți, editate tn anul 2018″ (realizat anual de BNRM);
4.      Biblioteca cu cea mai ingenioasă organizare a Programului Național LecturaCentral-2019, ediția a 2-a;
5.      Cel mai bun eseu despre lectură.

Etapa finală a programului va include reliefarea rezultatelor programului în cadrul festivității de totalizare a Programului Național LecturaCentral 2020, ediția a 3-a.

Pentru întrebări și informații suplimentare contactați:

Tel1: 022 24 00 70;
Tel2: 022 24 04 43;
E-mail: dbiblio@bnrm.md


One Reply to “PROGRAMUL NAȚIONAL LECTURACENTRAL, ediția a 3-a, 2020”

  1. Мое почтение! Вы непременно тронули безмерно значимую, сегодня, тему. Будут ли дополнительно материалы к добавленью, к перед этим обозначенной?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *