Mini MOOC: Teaching with online tools in times of Coronavirus


Link Link de înregistrare: https://forms.gle/MyvLsaCzCdU4qTeMA

America House Chișinău lansează un mini MOOC pentru profesori de limbă engleză, bibliotecari, manageri de ONG-uri, educatori, psihologi, absolvenți USG, profesioniști din domeniul educațional. Participanții vor învăța cum să opereze cu o serie de instrumente web interactive care pot îmbunătăți procesul de predare online.

MOCC va include 3 misiuni asincrone, 2 webinarii și un proiect final. Fiecare participant care va completa toate misiunile va primi un certificat.
🔸 Săptămâna 1: Participanții vor explora mai multe instrumente web care funcționează ca panouri de anunțuri interactive online: aplicația AWW, Tricider, Lino.it, Open Board, iDroo.
🔸 Săptămâna a 2-a: Participanții vor învăța cum să folosească instrumente online care îi ajută pe studenți să creeze organizatori grafici și hărți ale minții: Popplet, Bubbl.us, Coggle.
🔸 Săptămâna 3: Participanții vor exersa folosind instrumente online pentru activități interactive: Jocuri cu scopuri, Know.it, EdPuzzle, Triventy, Sutori.
Project Proiect final: Profesorii vor crea un proiect digital final care va reflecta tot ceea ce a învățat de-a lungul mini MOOC.

👉 Registration link: https://forms.gle/MyvLsaCzCdU4qTeMA

America House Chisinau is launching a mini MOOC for English language teachers, librarians, NGO managers, educators, psychologists, USG alumni, professionals from the educational field. Participants will learn how to operate with a series of interactive web tools that can enhance the online teaching process.

The MOCC will include 3 asynchronous assignments, 2 webinars and a final project. Each participant who will complete all assignments will receive a certificate.
🔸 Week 1: Participants will explore several web tools that work as online interactive notice boards: AWW app, Tricider, Lino.it, Open Board, iDroo.
🔸 Week 2: Participants will learn how to use online tools that help students create graphic organizers and mind maps: Popplet, Bubbl.us, Coggle.
🔸 Week 3: Participants will practice using online tools for interactive activities: Purpose Games, Know.it, EdPuzzle, Triventy, Sutori.
🔸 Final project: Teachers will create a final digital project which will reflect everything there learned throughout the mini MOOC.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *