Lecție publică ”Managementul Deșeurilor”


Una din cele mai mari probleme ecologice în municipiul Chișinău o reprezintă deșeurile. Doar 10% din gunoiul pe care îl produce fiecare locuitor al municipiului este reciclat, restul ajungând la groapa de la Țânțăreni și Bubuieci sau, și mai rău, în cazul suburbiilor, la gunoiști neautorizate. Cei care totuși își pun problema colectării separate a deșeurilor sunt văzuți ca niște don Quijotes care luptă cu morile de vânt, pentru că sistemul actual de management al deșeurilor este primitiv și mult prea defectuos.

Ce este de făcut în această situație?
Managementul deșeurilor reprezintă o problemă foarte complexă și necesită o abordare sistemică. Nu ne este frică să spunem că, până acum, autoritățile locale nu au fost capabile să instituie un management al deșeurilor funcțional și eficient. De aceea, Extinction Rebellion Moldova te invită la o lecție publică pe tema managementului integrat al deșeurilor, în care vom încerca să explicăm pașii care trebuie să fie întreprinși pentru depășirea crizei deșeurilor în municipiul Chișinău.

Cine ne va vorbi?
Eugen Camenscic, consultant în managementul deșeurilor, va veni cu propuneri de acțiuni imediate, care trebuie să fie întreprinse de către primărie pentru a rezolva problema managementului deșeurilor;
Cătălina Hasnaş, reprezentantă Hai Moldova, va vorbi despre experiența promovării colectării selective a deșeurilor în școli și despre proiectul-pilot pe colectarea selectivă a deșeurilor în blocurile locative din Chișinău;
Dumitru Alaiba, deputat în Parlament, va face o incursiune în cadrul legislativ existent, care prevede reducerea consumului de plastic.

Lecția publică ”Managementul Deșeurilor” este organizată în colaborare cu Asociația Oberliht. Te așteptăm miercuri, 17 iulie, la Zpațiu / Zpace, începând cu ora 18:30. Intrare liberă.
————

Менеджмент отходов является одной из самых больших экологических проблем Кишинева. Только 10% мусора, производимого каждым жителем муниципалитета, перерабатывается, остальное попадает на полигоны в Ценцерены и Бубуеч, или, что еще хуже, на несанкционированные свалки в пригородах. Тем не менее, те, кто поднимает вопрос раздельного сбора отходов, рассматриваются как Дон Кихоты, борющиеся с ветряными мельницами, потому что существующая система управления отходами примитивна и слишком несовершенна.

Что делать в этой ситуации?
Менеджмент отходов является очень сложной проблемой и требует системного подхода. Мы не боимся сказать, что до сих пор местные власти не смогли наладить функциональное и эффективное управление отходами. Вот почему Extinction Rebellion Moldova приглашает вас на открытый урок по интегрированному менеджменту отходов, на котором мы постараемся объяснить шаги, которые необходимо предпринять для преодоления кризиса с отходами в Кишиневе.

Кто будет спикером?
– Евгений Каменщик, консультант по менеджменту отходов, выступит с предложениями о незамедлительных действиях мэрии для решения проблемы обращения с отходами;
– Cătălina Hăsnaş из «Hai Moldova» расскажет об опыте продвижения раздельного сбора отходов в школах и о пилотном проекте по раздельному сбору отходов в жилых домах Кишинева;
– Депутат парламента Думитру Алайба введет нас в курс дела относительно законодательной инициативы, которая предусматривает сокращение потребления пластика.

Открытая лекция «Менеджмент отходов» организован в сотрудничестве с Ассоциацией Оберлихт. Ждем вас в среду, 17 июля, в Zpațiu, начало в 18:30. Вход свободный.

Mai multe pe pagina de facebook.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *