Jocul didactic la orele de chimie


Creșterea interesului cognitiv este una dintre componentele succesului în stăpânirea chimiei. Specificul societății contemporane impune utilizarea unor noi strategii didactice, specificate ca moderne, axate pe învăţarea activă şi interactivă, având ca scop formarea cunoştinţelor şi competenţelor funcţionale. Una din tehnicile promițătoare care contribuie la rezolvarea acestei probleme şi care este recomandată la activităţi şi produse de învăţare în curricumul national 2019 la disciplina chimia este jocul didactic. În contextul acestei abordări, lecţia de predare-învăţare devine „o aventură a cunoaşterii” în care elevul participă activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi descoperind soluţii plauzibile. Utilizarea jocului didactic ca metodă de predare-învăţare şi procedeu folosit în cadrul orelor de chimie accelerează însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor şi contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor psihice.

K. D. Ushinsky vedea în joc o activitate serioasă prin care elevul învaţă şi transformă realitatea: “pentru copil, jocul este realitate, realitate cu mult mai interesantă decât cea care îl înconjoară. Este mai interesantă tocmai pentru că este mai clară pentru el, pentru că, în joc, există propria sa creație… pe când în viața reală copilul, nu are independență… în joc copilul exercită rolul unui matur, încearcă să-și manifeste puterea și să-și folosească propriile raţionamente”.

Jocul didactic este o metodă bazată pe simulare și acțiune. Prin joc, elevii asimilează și consolidează cunoștințe, aplică date și noțiuni însușite anterior în situații noi de învățare, pentru a-și forma deprinderi de muncă independentă, de grup, precum și deprinderi de rezolvare a unor probleme.

Jocurile didactice folosite în lecţiile de chimie (DESCARCĂ Aici)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *