Aplicația KAHOOT este una dintre aplicațiile care se folosesc cu success în activitatea cu elevii, la majoritatea disciplinelor, în orice moment al activității: în recapitularea ...