În atenția comunității educaționale


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune pentru consultare următoarele documente reglatorii privind învățământul general:  

1.Instrucțiunea privind ocrotirea vieții și sănătății copiilor în instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova ;
2.
Nomenclatorul tipurilor de documentate și rapoarte în educația timpurie, destinat cadrelor didactice, nedidactice și de conducere ;
3.
Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământ primar și secundar ;
4.
Reperele metodologice privind implementarea noilor modele de Plan-cadru dezvoltate în învățământul liceal ;
5.
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din învățământul general și profesional tehnic

Instrucţiunea privind ocrotirea vieții și sănătății copiilor în instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova urmărește eficientizarea procesului de ocrotire a vieții și sănătății copiilor în instituțiile educaționale pentru copiii de 2-7 ani, şi de a ameliorare a statutul fizic și psihic al copiilor prin prevenirea traumatismelor, accidentelor, arsurilor și abuzului în raport cu aceștia. Documentul stabilește gradul de responsabilitate a tuturor actorilor implicaţi în procesul de organizare a activității instituției de educație timpurie (cadre didactice, nedidactice și manageriale, personal auxiliar, părinți), suplimentează cadrul normativ existent prin oferirea unor repere clare privind ocrotirea vieții și sănătății copiilor, ținând cont de particularitățile psihofiziologice ale acestora.

Nomenclatorul tipurilor de documentație și rapoarte în educația timpurie enumeră tipurile de documente/acte normative și rapoarte obligatorii, care reflectă și asigură funcționarea normativă a instituției de învățământ, pentru a fi deținute și cunoscute, elaborate și completate de către cadrele didactice și de conducere, personalul non-didactic și administrativ, indică de către cine trebuie să fie întocmite aceste documente, stabilește termenii de elaborare sau completare și durata de păstrare a acestora în arhivă. Responsabilitatea de creare a condițiilor pentru elaborarea, completarea, păstrarea documentației aparține administrației IET. La decizia instituției documentația se va elabora, completa și păstra în format electronic sau hârtie.

Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământ primar și secundar  include următoarele elemente de noutate: excluderea repetenției în clasele a V-VIII, reglementarea evaluării prin descriptori în ciclul primar, înciclul gimnazial și liceal (pentru disciplinele de studii Educație pentru societate, Educația muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică, Educație fizică, Dezvoltare personală)instituționalizarea trecerii graduale de la evaluarea criterială prin descriptori la sistemul de evaluare si notare în primul semestru al clasei a V-a, excluderea prevederilor cu referire la numărul fix de evaluări sumative, instituționalizarea modalității de calculare a mediei semestriale/ anuale pentru disciplinele cu extensie curriculară din învățământul liceal; reglementarea modalității de introducere în Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Studii (pentru elevii clasei a IX-a) și în Sistemul Automatizat de Prelucrare a Datelor (pentru elevii clasei a XII-a) a disciplinelor evaluate prin descriptori /calificative. 

Reperele metodologice privind implementarea noilor modele de Plan-cadru dezvoltate în învățământul licealfac parte din ansamblul documentelor şcolare de tip reglator, specifice organizării învățământului liceal, care vine să detalieze conținutul acțional și organizațional al procesului educațional specific fiecărui model de Plan-cadru.

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din învățământul general și profesional tehnic stabilește modul, condițiile de evaluare a cadrelor didactice și procedura de acordare a punctajului și cuantificarea acestuia în calificative ca formă de apreciere a competențelor profesionale, calitatea, precum și rezultatele activității didactice și performanțele individuale ale cadrelor didactice. Conform Metodologia evaluarea activității cadrelor didactice din învățământul general și profesional tehnic se realizează prin: 1) autoevaluare, realizată de către cadrul didactic pe parcursul anului de studii, 2) evaluare internă, realizată de Comisia de evaluare internă, desfășurată pe parcursul anului de studii în cadrul Instituției și care urmărește analiza și aprecierea activității cadrului didactic și prin 3) evaluare externă, care presupune un proces de monitorizare, prin analiza rezultatelor și aprecierea respectării procedurii de evaluare internă a activității cadrelor didactice, realizată de Comisia de evaluare externă o dată la cinci ani, concomitent cu evaluarea Instituției de învățământ. 


3 Replies to “În atenția comunității educaționale”

  1. Cred că aici trebuie să participe și directorii de grădinițe. Și nu în mod selectiv. Trebuie organizate dezbateri și consultări cu cei ce lucreaza nemijlocit cu documentele date.

  2. Nomenclatorul tipurilor de documente pentru educația timpurie contine o grămadă de registre care dublează sau chiar tripleaza informația…
    Pentru ce?
    Unde e debirocratizarea?

  3. Da unde se află susținerea profesorului material, spiritual și ideologic? Dle Ministru mai întîi omul – pedagog trebuie să existe, să aibă condiții decente de trai (nu chiar ca Krupscaia care cu pensia care o prima de la Guvernul țarist își permitea să aibă și slugă în casă), iar mai apoi să cereți ceva de la el. Rușine să vă fie. Miniștri vă considerați, dar nu vă uitați că mâine-poimîine nu veți avea cu cine să lucrați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *