Funcții vacante la Institutul de Științe ale Educației


Institutul de Științe ale Educației anunță concurs la următoarele funcții:

 1. Catedra Învăţământ Primar şi Educaţie Timpurie
 • Conferențiar universitar (pedagogie și învățământ primar) – 1,0 unități;
 • Conferențiar universitar (educație timpurie) – 1,0 unități;
 • Lector universitar (pedagogie și învățământ primar) – 1,0 unități;
 • Lector universitar (educație timpurie) – 1,0 unități.
 1. Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare
 • Conferențiar universitar (tehnologii informaționale) – 1,0 unități;
 • Conferențiar universitar (limba română) – 1,0 unități;
 • Conferențiar universitar (limbi străine-limba engleză și franceză) – 1,0 unități;
 • Conferențiar universitar (geografie) – 1,0 unități;
 • Lector universitar (tehnologii informaționale) – 1,0 unități;
 • Lector universitar (limba română) – 1,0 unități;
 • Lector universitar (limbi străine-limba engleză) – 1,0 unități;
 • Lector universitar (geografie) – 1,0 unități.
 1. Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional
 • Conferențiar universitar (pedagogie) – 1,0 unități;
 • Conferențiar universitar (psihologie) – 1,0 unități;
 • Lector universitar (pedagogie) – 1,0 unități;
 • Lector universitar (pedagogie) – 1,0 unități.
 1. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”
 • Redactor principal – 1,0 unități.
 1. Secția Tehnologii Informaționale
 • Programator principal – 1,0 unități;
 • Inginer programator – 1,0 unități.
 1. Secţia Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul
 • Specialist principal – 1,0 unități.
 1. Secţia Managementul Formării Profesionale şi de Asigurare a Calităţii
 • Metodist superior – 1,0 unități.
 1. Personal de execuție
 • Secretar – 1,0 unități.
 1. Sectorul Managementul Formării Profesionale
 • Cercetător științific – 1,0 unități.

Candidații pentru ocuparea funcției vor depune, în termen de 30 zile calendaristice, prin email, la Secția Resurse Umane și Relații cu Publicul, indicând poziția la care aplică, următoarele documente: curriculum vitae, copia carnetului de muncă, copiile diplomelor de licență/master, după caz, copia diplomelor de doctor/doctor habilitat, conferențiar universitar/profesor universitar, lista confirmată a lucrărilor științifice și metodice publicate.

Datele de contact a persoanei responsabile de oferire a informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: tel (+373) 22 468728; 079227933, e-mail: evelinacebanas@gmail.com


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *