#EU creez, desenez, scriu #acasă (Descopăr Moldova, Descopăr Europa): REGULAMENTUL CONCURSULUI


REGULAMENTUL CONCURSULUI
#EU creez, desenez, scriu #acasă (Descopăr Moldova, Descopăr Europa)

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul este organizat în cadrul proiectului UE „Vizibilitatea asistenței UE și a UE în Republica Moldova în 2020”, implementat de către Particip GmbH (denumit în continuare „Organizatorul”);

1.2. Concursul este organizat pe pagina de Facebook a Zilei Europei în Republica Moldova:
https://www.facebook.com/europedayinMoldova/

1.3. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia și va anunța acest lucru public, pe pagina de Facebook a Zilei Europei în Moldova.

1.4. Tema concursului: concursul este anunțat în contextul activităților dedicate Zilei Europei, care în anul curent au fost organizate în premieră online, având în vedere pandemia de coronavirus. Participanții sunt invitați să creeze lucrări (desene și poezii) care să reprezinte similarități dintre Republica Moldova și un Stat Membru al Uniunii Europene, precum și aspecte unice ce caracterizează Republica Moldova, cu titlul principal: UE – Moldova: Împreună mai puternici!

2. DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

Concursul se desfășoară în intervalul 3 iunie 2020 – 30 iunie 2020 (termen limită pentru aplicare: 30 iunie, ora 23:45, ora Republicii Moldova), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în două etape importante:

 • 3-18 iunie – înscrierea lucrărilor în concurs prin completarea formularului de aplicare
 • 19-30 iunie – evaluarea lucrărilor și anunțarea învingătorilor.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La acest Concurs pot participa copii și tineri cu domiciliul permanent în Republica Moldova, conform prevederilor prezentului Regulament;

3.2. Nu pot participa la Concurs rudele de gradul întâi ale angajaților sau ale personalului subcontractat din partea Organizatorului și a oricăror companii implicate în organizarea și derularea Concursului.

3.3. La acest concurs se pot înscrie participanți din următoarea categorie de vârstă:

 • Concurs de desen – 5-13 ani
 • Concurs de poezie – 14-18 ani

4. MODALITATEA PARTICIPĂRII LA CONCURS

În vederea participării la concurs, participanții trebuie să parcurgă pașii de mai jos:

4.1. Să citească Regulamentul concursului, să accepte și să respecte condițiile acestuia;

4.2. Să se înscrie în concurs, transmițând la adresa electronică concurs@particip.com următoarele componente obligatorii până la data de 18 iunie, ora 23:45:

 • Lucrarea (fotografia desenului/poezia) înscrise în concurs;
 • Date despre participant – Numele, vârsta, localitatea autorului;
 • Date de contact – adresă, număr de telefon (necesare pentru a contacta câștigătorii);
 • Acordul părinților de participare în concurs.

4.3. Participanții sunt invitați să dea ”like” postării și paginii de Facebook a Zilei Europei în Moldova și să distribuie pe propria pagină de Facebook postarea referitoare la Concurs, însă această clauză nu este obligatorie.

4.4 Organizatorul va posta toate lucrările colectate și preselectate, în funcție de conformitatea acestora cu regulile de concurs, pe data de 19 iunie, în două mape separate pe pagina de Facebook Europe Day in Moldova:

 • Concurs de desen
 • Concurs de poezii

4.3. Selecția câștigătorilor se face prin decizia unei Comisii de Selecție. De asemenea, vor fi oferite premii pentru preferințele publicului, prin acumularea numărului maxim de like-uri la desenul/poezia postată, fiind premiate lucrările cele mai apreciate de internauți.

4.4. Participarea la Concurs:

CATEGORIA DESEN:
După ce v-ați asigurat că urmăriți pagina de Facebook Ziua Europei în Moldova, iată ce ar mai trebui să faceți:

👉 Transmiteți desenul la adresa concurs@particip.com până pe 18 iunie, incluzând acordul părinților de participare în concurs și precizând localitatea, numele și vârsta micuțului artist;
👉 Urmăriți apariția desenului înaintat în concurs pe data de 19 iunie pe pagina Europe Day in Moldova și urmăriți procesul de acumulare a like-urilor;
👉 Share-ul nu este obligatoriu, dar rămânem recunoscători dacă dați vestea mai departe.
👉 Urmăriți anunțarea câștigătorilor pe data de 1 iulie, 2020.

Notă: la concurs sunt eligibili copii cu vârsta de 5-13 ani.

CATEGORIA POEZIE:

După ce v-ați asigurat că urmăriți pagina de Facebook Ziua Europei în Moldova, iată ce ar mai trebui să faceți:

👉 Transmiteți poezia la adresa concurs@particip.com până pe 18 iunie, incluzând acordul părinților de participare în concurs și precizând localitatea, numele și vârsta autorului;
👉 Urmăriți apariția poeziei înaintate în concurs pe data de 19 iunie pe pagina Europe Day in Moldova și urmăriți procesul de acumulare a like-urilor;
👉 Share-ul nu este obligatoriu, dar rămânem recunoscători dacă dați vestea mai departe.
👉 Urmăriți anunțarea câștigătorilor pe data de 1 iulie, 2020.

Notă: la concurs sunt eligibili copii și tinerii cu vârsta de 14 – 18 ani.

4.7. Alte condiții

 • Poeziile trebuie să fie de 50-150 de cuvinte sau mai puțin, în limba română sau rusă;
 • Poeziile trebuie să fie originale și nepublicate. Înscrierile plagiate vor fi respinse.
 • Poeziile trebuie să fie scrise de o singură persoană. Poeziile în co-autor nu sunt acceptate.

5. PREMIILE OFERITE ÎN CONCURS ȘI ATRIBUIREA ACESTORA

5.1. În cadrul prezentului Concurs, fiecare participant are șansa de a câștiga unul dintre premiile oferite, în funcție de rezultatele anunțate de către Comisia de Selecție, și pentru premiul de simpatie a publicului – în funcție de numărul de like-uri colectate. Premii oferite (pentru ambele categorii):

 • Locul I: Tabletă
 • Locul II: eReader
 • Locul III: Ceas sport (de mana)
 • Locul IV: Rucsac
 • Premiu simpatia publicului: eReader

Notă: toți participanții la concurs, indiferent de locul luat, vor primi tricouri.

5.2. Criteriile de selectare a lucrărilor sunt: originalitatea, creativitatea și complianța la prevederile Regulamentului de Concurs.

5.3. În cadrul acestui Concurs nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și/sau servicii.

6. REVENDICAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Anunțarea câștigătorilor și a rezervelor se va face de către un reprezentant al Organizatorului, pe pagina de Facebook a Zilei Europei în Moldova, atât printr-o postare separată, cât și la secțiunea Notițe, în data de 1 iulie 2020.

6.2. Contactarea potențialilor câștigători se va face prin Facebook sau email, conform datelor de contact prezentate. Câștigătorii au la dispoziție 72 de ore, de la ora primirii mesajului de notificare, pentru revendicarea premiului. Potențialii câștigători care nu vor revendica premiile prin Facebook/email, în termen de 72 de ore, nu vor fi validați și se va trece la rezerve.

6.4. Înmânarea premiilor către câștigători se va face în decursul lunilor iunie – iulie, la sediul Organizatorului sau va fi transmis prin curier la adresa comunicată de câștigător (în funcție de prevederile legale în contextul COVID-19).

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Regulamentul oficial al Concursului și eventualele acte adiționale prin care va fi modificat sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant pe întreaga durată a concursului, atât pe pagina de Facebook a Zilei Europei în Moldova, secțiunea Notițe.

7.2. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la acest concurs, participanții declară că au luat la cunoștință, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament pe care le acceptă ca atare.

7.3. Participarea la acest Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

7.4. Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

7.5. Dacă o situație de forță majoră și/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră și/sau caz fortuit, este obligat să comunice participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

8. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

9. ALTE CLAUZE

9.1. Organizatorul își rezervă drepturile de a utiliza lucrările înscrise în concurs fără acordul autorului, însă menționând numele acestuia.

9.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului.

9.4. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs. Orice intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea din Concurs.

9.5. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul câștigat.


5 Replies to “#EU creez, desenez, scriu #acasă (Descopăr Moldova, Descopăr Europa): REGULAMENTUL CONCURSULUI”

 1. BUNA ZIUA! MĂ POATE AJUTA CINEVA CU UN MODEL DE ACT PRIN CARE PĂRINȚII ÎȘI EXPRIMĂ ACORDUL DE PARTICIPARE A COPILULUI LA CONCURSUL #EU creez desenez, scriu # acasă

 2. Buna ziua. Va rog mult sa mi ajutati cu MODEL DE ACT PRIN CARE PĂRINȚII ÎȘI EXPRIMĂ ACORDUL DE PARTICIPARE A COPILULUI LA CONCURSUL #EU creez desenez, scriu # acasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *