Ești elev în clasele VII-XII și îți place să filmezi/fotografiezi locuri pitorești? Atunci participă la Concursul republican „Istorii locale în povestiri digitale”


REGULAMENTUL CONCURSULUI REPUBLICAN
„ISTORII LOCALE ÎN POVESTIRI DIGITALE”

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” și Săptămânalul „Florile dalbe”
organizează Concursul „Istorii locale în povestiri digitale”, care are ca scop stimularea interesului pentru istoria locală, dezvoltarea competențelor tehnologice, creative și de documentare ale copiilor prin realizarea povestirilor digitale despre obiective ale patrimoniului cultural și istoric din localitatea lor.

Desfășurarea concursului

1. Concursul se va desfășura în perioada decembrie 2019 – octombrie 2020.
2. La concurs vor participa elevi din clasele VII-XII, în mod individual sau în echipă. Fiecare participant sau echipă va prezenta o singură lucrare la concurs.
3. Participanții vor crea o povestire digitală, în care vor prezenta un obiectiv al patrimoniului cultural sau istoric cu o semnificație deosebită din localitatea lor (clădire, monument istoric sau cultural, statuie, casă memorială, muzeu etc).
4. Bibliotecile publice teritoriale și școlare vor disemina informația despre concurs, vor organiza participarea copiilor din comunitatea servită, le vor oferi îndrumarea și suportul necesar (acces la informații și tehnologii, instruire în utilizarea programelor de editare video/audio ș.a., după caz).
Metodologia concursului
1. Povestirea digitală reprezintă un film, care conține o narațiune redată prin voce, text, fotografii, secvențe video și audio, realizat cu ajutorul calculatorului și programelor de creare/editare video și audio.
2. Povestirea digitală va întruni următoarele cerințe:
– se va încadra în tematica concursului;
– va avea un titlu sugestiv, relevant pentru obiectivul descris;
– va conține informații veridice, documentate, interesante și inedite despre obiectivul descris;
– informația va fi prezentată într-un mod cât mai original și creativ, îmbinând mai multe elemente: narațiunea/vocea autorului, imagini foto, text, secvențe video, înregistrări audio, efecte specifice etc.;
– va avea o structură și o legătură logică între elementele pe care le conține;
– va avea o durată de maxim 5 minute;
– vor fi respectate regulile anti-plagiat: lucrările prezentate la concurs nu trebuie să fie copiate, povestirile digitale trebuie să includă lista surselor de documentare consultate și link-urile la resurse online în caz dacă au fost folosite fotografii, secvențe video și/sau audio cu statut gratuit preluate din internet.

3. Participantul la concurs va realiza următorii pași de creare a povestirii digitale:
3.1. Va identifica obiectivul cultural sau istoric din localitatea sa, despre care va povesti, se va documenta cât mai bine asupra lui, selectând cele mai relevante informații pe care le va prezenta în povestirea digitală.
3.2. Va scrie scenariul/planul povestirii digitale, care va conține momentele/secvențele pe care le va include în povestirea sa, astfel încât să prezinte cât mai adecvat și interesant obiectivul ales.
3.3. Va crea sau va colecta fotografiile, înregistrările video/audio și alte elemente care vor fi incluse în povestire. Imaginile și înregistrările trebuie să fie calitative și relevante.
3.4. Va monta și va sonoriza filmulețul, îmbinând elementele selectate (text, fotografii, secvențe video, înregistrare voce, fundal muzical, efecte speciale etc.) cu ajutorul Windows Live Movie Maker, Microsoft PhotoStory, Adobe Spark sau alte programe de editare video/audio. În cazul dacă va fi utilizat programul Microsoft PowerPoint, prezentarea ppt trebuie salvată într-un format video (mp4 sau wmv).
3.5. Va salva povestirea digitală în format *mp4, *wmv sau *avi.
3.6. Va posta filmulețul pe YouTube (pe pagina bibliotecii sau personală) și va expedia link-ul la adresa de e-mail metodic@bncreanga.md cu specificarea „Povestiri digitale”. La mesaj va anexa o fișă conținând titlul povestirii digitale și datele personale ale autorului/autorilor: numele și prenumele, localitatea, liceul/gimnaziul și clasa în care învață, numărul de telefon la care poate fi contactat, adresa de e-mail.
4. Termenul limită de expediere a link-ului și fișei – 15 septembrie 2020, ora 24.00.
Evaluarea lucrărilor, totaluri

1. Juriul, format din reprezentanți ai instituțiilor organizatoare, va stabili baremul de evaluare şi va aprecia lucrările conform următoarelor criterii:
– respectarea condițiilor și criteriilor de prezentare stabilite în Regulament;
– corectitudinea și relevanța informațiilor;
– complexitatea, creativitatea, originalitatea transpunerii mesajului;
– caracterul persuasiv al povestirii digitale;
– calitatea realizării tehnice a povestirii digitale (programe utilizate, montaj, sincronizare text-sunet-imagine, calitate imagini/sunet, utilizare efecte).

2. Juriul va desemna câștigătorii premiilor I, II, III și ai mențiunilor de participare pe două categorii de vârstă (clasele VII-IX și X-XII).
3. Anunțarea rezultatelor și festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii şi Tineret (octombrie 2020). Câștigătorii concursului vor fi invitați personal prin telefon sau e-mail.
Pentru informații suplimentare ne contactați la telefonul 022 00 95 35
(secția Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *