𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐭𝐚!


-RO- CNTM realizează o cercetare privind impactul care-l are pandemia COVID-19 asupra accesului la educație pentru tinerii din Republica Moldova. Aceasta va fi folosită pentru a veni cu un set de recomandări către factorii de decizie(Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Guvernul Republicii Moldova) privind acțiunile necesare a fi întreprinse întru asigurarea accesului la educație pe viitor în circumstanțele în care noul an de învățământ rămâne a fi sub pericolele ce pot fi generate de COVID-19.

Astfel, pentru a avea o abordare multi-aspectuală a problemelor venim cu o serie de chestionare față de elevi și părinții acestora, inclusive și profesori.

În cele din urmă, vă rugăm să vă implicați active în acest exercițiu întru a vă face vocea auzită (va dura cel mult 3 minute). În același timp, te rugăm mult să distribuit acest chestionar către colegii, părinții și profesorii tăi!
Vă mulțumim pentru implicare și interes față de viitorul sistemului de învățământ pe timp de COVID-19.

Sondaj pentru profesori – https://forms.gle/e8RJDxXkpKRvGXobA
Sondaj pentru tineri – https://forms.gle/RnXYfzzrb7keERwL8
Sondaj pentru părinți – https://forms.gle/uHPFxzqwPhsdusus9

-RU- Национальному Совету Mолодежи Молдовы нужна твоя история!

CNTM проводит исследование о влиянии пандемии COVID-19 на доступ к образованию для молодежи в Республике Молдова. Это будет использовано для разработки рекомендаций лицам, принимающим решения (Министерство образования, культуры и науки и Правительство Республики Молдова) о необходимых мерах, которые должны быть приняты для обеспечения доступа к образованию в будущем в условиях, когда новый учебный год остается под угрозой, которую может создать COVID-19.

Таким образом, чтобы иметь многофакторный подход к решению проблем, мы разработали серию анкет для учащихся и их родителей, включая учителей.

И в заключении: просим вас активно участвовать в исследовании, чтобы ваши голоса были услышаны (это займет не больше 3 минут). В то же время, очень просим тебя распространить этот опросник среди одноклассников, родителей и учителей!
Спасибо за участие и интерес перед будущей системой образования во время COVID-19.

Анкета для учителей – https://forms.gle/e8RJDxXkpKRvGXobA
Анкета для учеников – https://forms.gle/RnXYfzzrb7keERwL8
Анкета для родителей – https://forms.gle/uHPFxzqwPhsdusus9


One Reply to “𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐭𝐚!”

  1. Sunt Șefa secției discipline muzical- teoretice, Școala de Arte pentru copii „E.Coca” mun.Soroca. În timpul pandemiei COVID 19, părinții și elevii școlii ne-au declarat, că doresc să cunoască unitățile de conținut pe care le vor studia în procesul educațional la distanță. Am decis cu cadrele didactice ale școlii să elaborez Curriculumul discplinar la Solfegiu și Literatura muzicală, să fie posibilă în resursa TIC în vederea studiului nostru extrașcolar. A apărut așa o întrebare pe care necesită s-o rezolvăm, dacă este posibil acest Curriculum disciplinar să – l aprobăm la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R.Moldova pentru a le putea afișa în aplicația Google spre accesibila vizualizare de către părinți și elevi, să fie la curent cu Unitățile de competență care necesită promovare și evaluare reușită. Mulțumim mult și așteptăm răspuns.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *