Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” în perioada 8-9 octombrie 2020


Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, ale naturii și artă.

La eveniment sunt invitate cadre științifico-didactice, didactice și de cercetare din Republica Moldova și din străinătate. Lucrările Conferinței se vor desfășura în următoarele secții:

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează, în contextul evenimentelor dedicate Aniversării de 80 ani de la fondare, Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” în perioada 8-9 octombrie 2020La eveniment științific sunt invitate cadre științifico-didactice, didactice și de cercetare din Republica Moldova și din străinătate. Conferința Științifică Internațională va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, ale naturii și artă. Lucrările se vor desfășura în următoarele secții:

Bazele teoretice și aplicative ale asistenței psihologice, psihopedagogice și psihosociale ale populației

Științe ale educației și formarea cadrelor didactice

Practici și perspective de implementare a tehnologiei informației și comunicațiilor în învățământ

Probleme actuale ale studiului limbii și literaturii române

Abordări, concepte de cercetare a științelor socio-umane, patrimoniului istoric cultural și natural

Arta contemporană și perspectivele moderne în educația artistico-plastică și în design

Probleme actuale și perspective ale lingvisticii și glottodidacticii

Textele comunicărilor vor fi publicate, în limba română și limbi de circulație internaționale, până la data desfășurării Conferinței.

Data limită de înscriere la Conferință – 1 aprilie 2020, iar prezentarea materialului redactat pentru publicare – 1 mai 2020.

Participanții la Conferință vor primi varianta PDF a Culegerii de studii ale Conferinței pe adresa electronică indicată în Formularul de înregistrare.

Universitatea își asumă cheltuielile privind editarea Culegerii de studii ale Conferinței, cheltuielile aferente (transportul tur-retur, hrană și cazare) vor fi asumate de participanții la Conferință.

Cadrele științifico – didactice și didactice, angajați titulari ai UPS „Ion Creangă” se vor înscrie și vor expedia materialele pentru publicare la coordonatorii-responsabili ai secțiilor AICI.

Cadrele științifico-didactice, didactice și de cercetare din țară și străinătate, vorbitori de limbă română, se vor înscrie AICI.

Cadrele științifico-didactice, didactice și de cercetare din țară și străinătate, vorbitori de limbi de circulație internațională, se vor înscrie AICI.

Textele comunicărilor vor fi expediate la adresa de e-mail: scsri@upsc.md

Cerințele pentru publicarea studiilor le puteți consulta AICI.

Lucrările Conferinței se vor desfășura în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău:str. I. Creangă, nr. 1, Chișinău, Republica MoldovaTel: +373 22 35 85 95; Fax: +373 22 35 84 15; e-mail: science_ups@yahoo.com  SAU: scsri@upsc.md


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *