Conferința republicană ,,Personalități notorii ale Basarabiei, care au contribuit la trezirea conștiinței naționale în sec. XX-XXI”


Instituția Publică Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” invită toți doritorii să participe la Conferința republicană a elevilor cu genericul „Personalități notorii ale Basarabiei, care au contribuit la trezirea conștiinței naționale în sec. XX -XXI”, ediția a V-a.

Perioada de înscriere este de până la 3 martie, iar conferința se va desfășura pe 13 martie, în cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 21.

Conferința se adresează tuturor cadrelor didactice care predau Istoria Românilor și Universală, din învățământul general secundar, liceenilor pasionați de Istoria Românilor și Universală. Participarea este gratuită. Pot participa toți doritorii din municipiu, republică și România.

Conferința are drept scop reunirea cadrelor didactice și a elevilor într-un cadru prielnic dialogului disciplinar, care are intenţia de a investiga dimensiunile plurale ale competenței „învață să înveți” și cercetării științifice ale elevilor, concretizate în comunicări cu caracter ştiinţific. Scopul esenţial al conferinței are în vedere necesitatea dezvoltării competențelor de lectură ale elevilor, stimularea creativității acestora, aplicarea abilităților și competențelor formate în contexte noi, dar şi extinderea cooperării între şcoli, diseminarea modelelor de bune practici și dezvoltarea parteneriatului educaţional. Elevii, prin comunicările lor, vor demonstra competențe de comunicare orală/scrisă.

Condițiile de tehnoredactare a lucrărilor:

Lucrarea va avea un volum de maximum patru pagini (fără anexe și bibliografie), format A4, Word 2007-2016, tehnoredactată cu Times New Roman, dimensiune 12, spaţiere 1,5, obligatoriu cu diacritice. Titlul lucrării va fi scris cu majusculă, centrat, bold, cu Times New Roman, dimensiune 14. La două rânduri de titlu, alineat dreapta, bold, Times New Roman, dimensiune 12, va fi indicat autorul lucrării în ordinea: numele, prenumele, instituția şi localitatea. Data limită de primire a lucrărilor este 11 martie.

Organizatorii nu răspund de originalitatea comunicărilor și îşi rezervă dreptul de a nu înscrie în programul conferinței comunicările care nu se încadrează în tematică sau nu corespund condițiilor de tehnoredactare. Lucrările elevilor – lucrarea împreună cu fișa de înscriere a coordonatorului/elevilor (vedeți aici) – vor fi trimise, cu indicarea în titlul/tema e-mailului trimis „Conferința la Istoria Românilor”, la următoarele adrese de e-mail:

— nastas.lilia@yahoo.com, număr de telefon: +373 069590180;
— gitlanv@mail.ru, număr de telefon: +373 69796877.

Participanții (elevii claselor X-XII) vor primi diplomă de participare și Culegerea lucrărilor conferinței în format PDF (prin e-mail). Coordonatorii vor primi diplomă de participare (echivalent cu 30 de ore conform Hărții de creditare) și Culegerea lucrărilor conferinței în format PDF (prin e-mail).


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *