Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2021


Cea de-a IX-a ediție a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” (Moldova Science and Engineering Fair) este organizată conform prevederilor Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlare aprobat prin ordinul MECC nr. 1222 din 06.10.2020 și a Regulamentului Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” aprobat prin ordinul ME nr. 74/2014, având ca obiectiv general identificarea și dezvoltarea inteligențelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei, științelor naturale, științelor tehnice și inginerești (regulamentul concursului poate fi găsit la adresa http://isef.ict.md/p/regulament.html).

Concursul „Mold SEF” este destinat elevilor claselor VII – XII care, având ca îndrumător un cadru didactic sau cercetător științific, au elaborat un proiect (o invenție sau o cercetare) care se încadrează în una din următoarele categorii tematice:

I.               Științe (Chimie, Biologie, Geografie, Fizică, Managementul mediului și al ecosistemelor, Matematică sau pe domeniile interdisciplinare ale științelor enumerate);

II.            Științe aplicate (Inginerie mecanică, Energetică și termotehnică, Electrotehnică și electronică, Echipamente și tehnologii de măsurare sau monitorizare, Reciclare, Economie);

III.         Tehnologia informației (Știința calculatoarelor, Algoritmi, Programare, Inteligență artificială, Navigare și comunicare, Aplicații software).

Elevii pot participa la concurs atât cu proiecte individuale, cât și cu proiecte elaborate în echipă. Echipa poate fi compusă din cel mult 2 elevi. Fiecare elev/echipă poate participa la concurs cu un singur proiect asupra căruia a lucrat pe parcursul anului 2020. Proiectele pot fi prezentate ca exponat și/sau poster (informații și recomandări cu referire la conținutul și prezentarea proiectelor pot fi găsite la adresa http://isef.ict.md/p/regulament.html). Proiectele pot fi prezentate în limbile română, rusă sau engleză.

Fiecare elev/echipă va prezenta proiectul timp de cel mult 10 minute în prezența membrilor comisiei de jurizare. Punctajul maxim oferit de fiecare membru al juriului este de 100 puncte, împărțite astfel:

Nr.CriteriulPunctaj maxim
1.Aplicabilitatea și beneficiul economic30 puncte
2.Abordarea creativă (a ipotezelor, a procesului de cercetare/studiu etc.)20 puncte
3.Abordarea științifică a tematicii proiectului20 puncte
4.Complexitatea studiului realizat, rigurozitatea10 puncte
5.Actualitatea/noutatea temei10 puncte
6.Claritatea prezentării (vizuală și orală)10 puncte

Concursul „Mold SEF” 2021 se va desfășura pe parcursul lunii februarie 2021.

Pentru participare la concurs este necesară înscrierea prealabilă, în perioada 01 decembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, prin completarea Formularului online:  https://forms.gle/SKW2Qbt68zFPBJmj6

Totodată, Formularul, care trebuie completat de către profesorul coordonator, poate fi accesat și de pe site-ul www.ance.gov.md sau www.isef.ict.md.

După finalizarea perioadei de înscriere în concurs, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare va efectua demersurile necesare către Organele locale de specialitate în domeniul învățământului/instituțiile de învățământ profesional tehnic, pentru a asigura delegarea elevilor și profesorilor pentru participare la concurs.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *