Concurs pentru selectarea a 2 experți în vederea contractării serviciilor de consultanță


Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării anunţă concurs pentru selectarea a 2 experți  în vederea  contractării serviciilor de consultanță în  actualizarea Hotărârii Guvernului nr. 732 din 23 septembrie 2013 și elaborării Regulamentului-cadru privind privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director/șef a structurilor de asistență psihopedagogică.

Serviciile vor fi prestate în cadrul Proiectului Dezvoltarea unui nou program și promovarea educației incluzive în Republica Moldova, realizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (prin intermediul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP)) și UNICEF.

Obiectivele consultanței:

 1. actualizarea Hotărârii Guvernului nr. 732 din 23 septembrie 2013;
 2. elaborarea Regulamentului-cadru privind privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director/șef a structurilor de asistență psihopedagogică;
 3. prezentarea actelor normative în cadrul grupului de lucru și consultărilor publice și ajustarea acestuia în contextul recomandărilor.
ActivitățiLivrabileTermene limită* și nr de zile lucrătoare
Elaborarea planului de lucru cu termene limită și responsabili. Elaborarea viziunii privind actualizarea Hotărârii Guvernului nr. 732 din 23 septembrie 2013. Elaborarea Structurii Regulamentului-cadru privind privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director/șef a structurilor de asistență psihopedagogică.Planul de lucru. Viziunea privind actualizarea HG Hotărârii Guvernului nr. 732 din 23 septembrie 2013. Structura Regulamentului-cadru privind privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director/șef a structurilor de asistență psihopedagogică.2 zile
Analiza de birou a documentelor (cadrul normativ, politici, cercetări etc.) și practicilor existente. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului nr. 732 din 23 septembrie 2013 actualizată. Elaborarea proiectului Regulamentului-cadru privind privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director/șef a structurilor de asistență psihopedagogică.Proiectul Hotărârii Guvernului nr. 732 din 23 septembrie 2013 actualizată. Proiectul Regulamentului-cadru privind privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director/șef a structurilor de asistență psihopedagogică.6 zile
Prezentarea proiectelor actelor normative în cadrul grupului de lucru și consultărilor publiceMateriale de suport pentru participanți. Rapoarte post-evenimente (inclusiv recomandările agreate cu participanții)3 zile
Redactarea finală a actelor normative. Realizarea Notelor informative.Proiectul final al Hotărârii Guvernului nr. 732 din 23 septembrie 2013 actualizată. Proiectul final al Regulamentului-cadru privind privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director/șef a structurilor de asistență psihopedagogică. Note  informative la actele strategice.4 zile
Total 15 zile

Cerinţe faţă de experți:

 • studii superioare în domeniul educației, dreptului, drepturilor omului sau în alte domenii relevante pentru realizarea activităților;
 • experiență de minimum 7 ani în realizarea elaborarea actelor normative în domeniul educației sau domenii conexe relevante;
 • cunoștințe în domeniul organizării și funcționării instituțiilor publice;
 • experiență avansată de redactare în română a actelor normative;
 • experiență avansată de moderare de ateliere de consultare/validare de documente;
 • experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și partenerii de dezvoltare.  

Condiții de depunere a dosarului:

 • scrisoarea de intenţie cu indicarea în titlu a numelui, prenumelui candidatului și denumirea domeniului de activitate pentru care aplică –fişier PDF.
 • CV-ul –fişier PDF.
 • portofoliul cercetărilor/ elaborărilor relevante realizate pentru realizarea consultanței preconizate –fişier PDF.

Termen limită de prezentare a dosarelor: 03 august 2021.

Dosarul va fi expediat pe adresa de e-mail mecc@mecc.gov.md. La rubrica Subiect a scrisorii electronice se va indica „Concurs – expert în actualizarea HG nr. 732/2913”.

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu. Dosarele incomplete sau cele depuse după expirarea termenului limită indicat nu vor fi examinate.
 Persoană de referință: Viorica Marț, consultant principal

Date de contact: tel. 022-233-897, e-mail: viorica.mart@mecc.gov.md


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *