Concurs în vederea selectării membrilor Comisiilor de evaluare a manualelor școlare în învățământul general.


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru participare la concurs în vederea selectării membrilor Comisiilor de evaluare a manualelor școlare în învățământul general.

În temeiul Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014, art. 40, alin. (2), art. 41, alin. (1), în conformitate cu Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin HG nr. 636/2019, obiectivul 7.6, acțiunile 7.6.1 și 7.6.2 și conform Planului de activitate al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru anul 2020, aprobat prin ordinul ministrului nr. 86 din 31.01.2020, precum și în scopul asigurării continuităţii reformei curriculare din sistemul de învăţământ general, ministerul anunţă angajarea de experţi pentru prestarea serviciilor de evaluare a conținutului manualelor școlare în uz menționate în termenii de referință pe următoarele domenii:

  • Domeniul 1 – Evaluarea manualelor școlare în învățământul primar;
  • Domeniul 2 – Evaluarea manualelor școlare în învățământul gimnazial;
  • Domeniul 3 – Evaluarea manualelor școlare în învățământul liceal.

Dosarul de aplicare va include:

  • Scrisoarea de intenţie cu indicarea în titlu a numelui, prenumelui candidatului, numărul și denumirea grupului de lucru – un fișier PDF.
  • CV-ul – un fișier PDF.
  • Copia diplomei de studii superioare – un fișier PDF.
  • Copia certificatului de grad didactic – un fișier PDF.
  • Copia diplomei de doctor/doctor habilitat – un fișier PDF.
  • Copia atestatului de conferenţiar/profesor universitar – un fișier PDF.
  • Certificatele ce atestă formarea continuă din ultimii 5 ani – un fișier PDF.

Dosarul va fi expediat pe adresa de e-mail mecc@mecc.gov.md

La rubrica Subiect a scrisorii electronice se va indica „Concurs – Membru al Comisiei de evaluare a manualelor școlare din învățământul general”.

Candidatul va indica obligator denumirea domeniului de învățământ general.

Toate copiile documentelor solicitate pentru dosarul de aplicare vor fi confirmate prin numele, prenumele posesorului.

Data limită de depunere a dosarului: 03 aprilie2020, ora 12.00.

Mai multe detalii vedeți aici: Termenii de referință pentru selectarea membrilor/experţilor Comisiilor de evaluare a manualelor școlare în învățământul general în vederea prestării serviciilor de evaluare a conținutului manualelor școlare în uz.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *