Concurs de selectare a experților pentru elaborarea Curricula la disciplinele de cultură generală


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunţă concurs de selectare a experților pentru elaborarea Curricula la disciplinele de cultură generală din cadrul programelor de formare profesională tehnică secundară cu durată de doi ani:

 • Limba română;
 • Matematica;
 • Fizica. Astronomia;
 • Chimie;
 • Biologie;
 • Geografie.

Se preconizează constituirea grupurilor de lucru din 3 experți pentru fiecare disciplină de studii. Activitatea celor 6 grupuri de lucru urmează a fi coordonată de către un coordonator. 

Condiţii de activitate:

 • activitatea este desfășurată în contextul elaborării Curricula la disciplinele de cultură generală din cadrul programelor de formare profesională tehnică secundară cu durată de doi ani;
 • activitatea de elaborarea a fiecărui expert în cadrul grupului de lucru va fi cuantificată cu până la 40 de ore;
 • activitatea de coordonare a unui grup de lucru va fi cuantificată cu până la 20 de ore;
 • membrii Comisiilor vor fi angajați în baza unui Contract de prestare servicii;
 • selecția experților se va efectua în conformitate cu procedurile stabilite de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Durata de executare a lucrărilor: luna august 2021.

Perioada contractantă:  August – octombrie 2021.

Cerinţe faţă de candidat:

 • să fie deţinători de grad didactic superior/întâi;
 • să deţină experiență de cel puțin de 5 ani în învățământul profesional tehnic;
 • să deţină experiență în elaborarea curricula/planuri de învăţământ/documente de politici – pentru persoanele care vor candida pentru poziția de coordonator;
 • să fie deţinător de grad științific – pentru persoanele care vor candida pentru poziția de coordonator;
 • studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniu;
 • să posede abilităţile –  de lucru în echipă, analiză şi sinteză, organizare şi planificare eficientă a timpului, luarea deciziilor, expunere succintă şi clară oral/scris a informației, abilități digitale.

Dosarul de aplicare va include:

 • scrisoarea de intenție cu indicarea în titlu a numelui, prenumelui candidatului și a disciplinei/disciplinelor pentru care își exprimă intenția de a fi selectat, cu menționarea poziției pentru care aplică: expert / coordonator;
 • CV-ul;
 • copia diplomei de studii superioare;
 • copia certificatului de grad didactic/științific.

Dosarul candidatului va fi organizat într-un fișier pdf și expediat pe adresa de e-mail mecc@mecc.gov.md. La rubrica Subiect a scrisorii electronice se va indica „Concurs – prestare servicii”.

Termenul limită de depunere a dosarelor 14 august 2021.

Etapele de desfășurare a concursului:

 • înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarului, care va conține CV-ul însoțit de documente care certifică experiența și calificarea corespunzătoare;
 • evaluarea dosarelor de către Comisia de concurs;
 • anunțarea rezultatelor concursului.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *