Clasa IX. Chimie. Activitate extracurriculară „Noi și chimia”


Activitate extracurriculară la chimie
Nătălița: Andrei, n-ai văzut-o pe mama?
Andrieș: Care mamă? Ai uitat că ești la școală? Dna Fiștic…
Nătălița: Da, da, pe dna Fiștic n-ai văzut-o?
Andrieș: Astăzi nu…Mi-a dat de înțeles că este o zi foarte importantă… ”Picior de-al vostru”, a spus, ”să nu văd prin laborator”.

Nătălița: Cât pe ce să uit…
Andrieș: Ce să uiți? E vre-o sărbătoare?
Nătălița: Multe…
Andrieș: Să mă gândesc.
Nătălița: Hai să ne jucăm ”De-a rece/fierbinte”.
Andrieș: Hai…Mă mai gândesc un pic… Aaaaaaaaaaaa….Acum 82 ani în urmă pe 22 martie 1935 – Persia oficial a fost redenumită Iran.
Nătălița: Rece…
Andrieș: În 1884, la 22 martie, a avut loc premiera piesei „Fîntâna Blanduziei”de Vasile Alecsandri.
Nătălița: Eu înțeleg că în curând ai de susținut examenul la istoria românilor și la limba română, dar cobori pe pământ…
Andrieș: Hai nu mă zăpăci, spune ce ai de spus.
Nătălița: Cea mai importantă sărbătoare a lunii martie este considerată ziua de astăzi, 22 martie, atât conform calendarului creștin ortodox, cât și a celui popular. În această zi sunt sărbătoriți cei 40 de Sfinți Mucenici din Sevastia.
Andrieș: Să mai zici, sărbătoarea creştină s-a suprapus cu cea de început a anului agricol tradiţional şi a generat o sărbătoare tradiţională moldovenească ‒ Mucenicii.
Nătălița: În credinţa populară în această zi se încheie Zilele Babelor, lăsând loc Zilelor Moşilor. Sărbătoarea a pornit, probabil, de la importanța deosebită pe care oamenii de altădată o acordau cultului moșilor, ei închipuind în fapt sufletele morților.
Andrieș: Se credea că aceste suflete patronau viața pământenilor, mai ales la pragurile de timp, la cumpenele dintre anotimpuri, adică în preajma echinocțiilor și solstițiilor.
Nătălița: Mai știu că în această zi gospodinele coc Sfințișori pe care îi dau de pomană, mai ales săracilor.
Andrieș: Iar eu știu că în această zi oamenii ieșeau în vii și livezi pentru a bea …40 de păhărele de vin, câte puțin din fiecare păhărel era vărsat la rădăcina viilor și pomilor spre a rodi. Cei care nu puteau bea atâta trebuiau cel puțin să guste de 40 de ori dintr-un păhărel. Se credea că procedând astfel se adăuga tot atâta sânge peste an.
Nătălița: Tot în această zi (sau a doua, a treia zi) se obişnuia să se scoată plugul şi să se meargă cu el la arat, se semăna usturoiul, ceapa, se răsădea varza, femeile așteptând să culeagă de 40 de ori mai mult cu condiția ca înainte de semănat să bată 40 de mătănii și să dea de pomană 40 de sfințișori.
Andrieș: Se credea, că vremea de Mucenici se va repeta și în următoarele 40 de zile, iar dacă ploua pe 22 martie, atunci va ploua și la Paști, dacă tuna, vara va fi prielnică pentru toate culturile; dacă îngheţa în noaptea dinaintea acestei zile, atunci toamna va fi lungă.
Nătălița: Se mai zice în popor, că mucenicii ne scapă de patruzeci de necazuri, dar şi de alte sute de mii. Se considera că dacă încetează Babele, Moşii îndată încep a bate cu măciucile sau ciocanele în pământ, anume ca acesta să se dezgheţe.
Andrieș: Pentru a sparge gheața din sală în scenă se invită elevii claselor a 11-a Maxian Roman și Boicu Dumitru
 Dans – Spargerea gheții
Nătălița: Gheața e spartă. Să intre gerul şi să iasă căldura, să crească iarba verde.
Andrieș: Da stranie mai ești!!! Iarba ca să crească trebuie ploaie, aaaaapă!
Nătălița: La acest lucru m-am gândit…Nu înzădar pe 22 martie sărbătorim Ziua Mondială a Apei. Această zi a fost aleasă în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra Mediului Înconjurator de la Rio de Janeiro din 1992.
Obiectivul marcării acestei zile este de a sensibiliza populaţia atât în privinţa potenţialului pentru o cooperare extinsă, cât şi asupra răspunsurilor la provocările cu care se confruntă managementul resurselor de apă, având în vedere creşterea cererii de acces la apă şi la serviciile în domeniu.
Tema Zilei mondiale a apei în 2018 este ,,Soluţii naturale pentru apă“
Andrieș: Cu soluții îndrăznețe vin tinerii cercetători ai liceului – echipa Water Bot. Ei sunt cei, care la concursul national First Lego Liege au luat premiul I la categoria ”Cercetare”.
 Echipa Water Bot
Nătălița: Cu un omagiu apei vin și micuțile picături ai clasei a 3-a D, sub egida antrenorului coreograf – Barbăscumpă Natalia.
 Dansul picăturilor de apă
Andrieș: Apă, ghiață, poluare, vin, colaci… nu văd nici o legătură între ele și prezența noastră aici.
Nătălița: Acuș ai să înțelegi totul, privește…
 Cântec și video – Chimistul amator
Andrieș: Vrei să spui că suntem la un concurs chimic?
Nătălița: Întocmai!!! La victorina chimică cu genericul ,,Noi și chimia“
Andrieș: Și unde-s participanții?
Nătălița: Păi, să-i invităm! În scenă – echipele participante!!! Echipa clasei a 9-a A, echipă Dură, cu Inițiativă, cu elevi Ambițioși, Misterioși, Optimiști, Neînfricați și Deștepți.
Andrieș: Echipa Diamond!!!
Nătălița: Echipa clasei a 9-a B – cu elevi Curajoși, Activi, Talentați, Ingenioși, Onești, Neastâmpărați și Isteți.
Andrieș: Echipa Cationii!!!
Nătălița: Echipa clasei a 9-a C – elevi Binevoitori, Realiști, Echilibrați, Ageri, Kurioși, Inovativi, le place Noul, Generoși, Buni, Aventuroși și Dinamici.
Andrieș: Echipa Breaking Bad!!!
Nătălița: Rugăm echipele să-și ocupe locurile.
Andrieș: Vezi, Nătălița, în echipa ,,Cationii“ a rămas un loc liber, pe mine mă așteaptă, te părăsesc.
Nătălița: Eu ce mă fac singură în scenă?
Andrieș: Ești fetiță mare, te descurci cumva.(pleacă în sală)
Nătălița: Ajutor…., ajutor…(pleacă din scenă)
Paula: Sorin, ai auzit și tu?
Sorin: Parimi-se cineva cere ajutor.
(Apare Nătălița în scenă)
Paula: S-a întâmplat ceva?
Nătălița: Da…, sunt pierdută, trebuie să ghidez victorina chimică de astăzi, însă cunoștințele ce le am în acest domeniu sunt la nivel doar de clasa a 7-a.
Paula: Nu-ți fă griji… Ce spui, Sorin, o ajutăm?
Sorin: Desigur…Suntem elevi în clasa a XII-a, profil real, cunoaștem destul ca să te ajutăm. La ce etapă ai rămas?
Nătălița: Am prezentat echipele și atât.
Paula: Așaaaaaaa…Orice concurs anticipă prezenţa juriului. Vă prezentăm componența lui:
1. d-na Butnari Lilia – preşedintele juriului, profesor de chimie, grad didactic superior
2.dna Burcovschi Stela – profesor de chimie, grad didactic I
3. Prisăcari Daniela – elev în clasa a 12-a
4. Spînu Mădălina – elev în clasa a 12-a
5. Bodiu Valeria – elev în clasa a 12-a
Sorin: Fiecare victorină își are regulile sale de joc. Le cunoști?
Nătălița: Desigur. Victorina este structurată în două etape, etapa teoretică și etapa practică. Etapa teoretică constă din 25 de întrebări, grupate în 5 domenii. Fiecare echipă are dreptul să-și aleagă întrebarea din domeniul dorit. Răspunsul corect al echipei se apreciază cu punctele notate în fiecare slide al întrebărilor.
Paula: Și ce facem dacă echipa nu are răspuns?
Nătălița: Răspunde echipa adversară.
Paula: Bravo, te descurci destul de bine!
Sorin: Și care din cele două echipe poate răspunde?
Paula: Pentru început să stabilim ordinea de alegere a întrebărilor de către echipe.
Nătălița: Rugăm capitanii echipelor să se înarmeze cu pixuri. În baza imaginilor prezentate la proiector veți scrie simbolurile chimice ale elementelor proiectate. Câștigă echipa, căpitanul căreia primul și corect reușește să prezinte juriului fișa cu elemente, ulterior ei primii își aleg întrebările.
Sorin: Căpitani, nu ratați banii! Start!
Paula: Dacă toți trei capitani scriu corect și în acelaș timp simbolurile elementelor, urmează alte întrebări de atenție care vor determina liderul.Căpitanii vor răspunde în scris la aceste întrebări.
1.Ce culoare are cartea de chimie de clasa a 9-a? (albastră)
2.Numiți unul din autorii manualului.(Kudrițcaia, Dragalina, Velișco, Pasecinic)
3.Unde este situat cuprinsul manualului, la începutul sau la sfârșitul manualului?(la început), capitanii răspund în scris)
Paula: Rugăm juriu să anunțe ordinea de alegere a întrebărilor de către echipe.
Sorin: Ordinea e stabilită. Rugăm căpitanul echipei_________ să aleagă domeniul, ……., numărul întrebării
Sorin și Paula gestionează desfășurarea victorinei:
Domeniul: SISTEMUL PERIODIC
Paula: Cunoașteți deja că în baza Sistemului Periodic putem prognoza proprietățile elementelor și a compușilor lor.
1. Cum se schimbă caracterul metalic al elementelor în șirul: Na-Mg-Al (scad)
2. Care din substanțe: H3PO4 sau H2SO4 are caracter acid mai pronunțat? (H2SO4)
3. Aranjați oxizii din șirul de mai jos în ordinea creșterii caracterului lor bazic:
MgO, BeO, CaO, BaO, SrO. (BeO-MgO-CaO-SrO-BaO)
4. Care din atomi, Al sau Si, au raza atomică mai mare? Explicați de ce? (Al, deoarece nucleul lui are sarcină mai mică și distanța dintre cele 3 nivele energetice este mai mare decât la atomul de siliciu)
5. În ecuația de mai jos determinați oxidantul și reducătorul: N2+3H2=2NH3 (N2 – oxidant H2 – reducător)

Domeniul: LEGĂTURA CHIMICĂ
Sorin: Anul acesta, la compușii metalelor sau nemetalelor, ați identificat tipul de legături chimice, ați reprezentat formulele electronice și grafice. Acum a venit timpul să vă demonstrați cunoștințele.
1. În substanța NaCl legătura chimică este: (ionică)
2. Numiți numărul de perechi de electroni comuni în molecula de Cl2 și tipul de legătură chimică. (O pereche/Leătură covalentă nepolară)
3. Între moleculele de apă există legături…(de hidrogen)
4. Cum se numește tipul formulei reprezentate pe ecran? (de structură sau grafică)
5. Ce denumire poartă electronii participanți la formarea legăturii metalice? (electroni colectivi)

Domeniul: RĂSPÂNDIREA ÎN NATURĂ
Paula: Fiecare chimist trebuie să cunoască materia primă din care poate sintetiza un compus. Să vedem ce cunoștințe aveți voi la acest domeniu.
1. Împăratul Franței Napoleon III se mândrea cu nasturii săi din aluminiu cusuți la uniforma.
În Europa, aluminiul a fost obținut abia în secolul al XIX-lea. În acele timpuri, aluminiul era considerat chiar mai scump decât aurul. După un șir de cercetări s-a găsit o metodă ieftină de obținere a aluminiului. Ce materie primă este folosită în această metodă de obținere a aluminiului? (bauxita)
2. În Republica Moldova acest zăcământ este răspândit în raionul Fălești și lângă orașul Bălți. Din el la încălzire se obține un material de construcție liant. Prin amestecarea acestui material cu apa se formează o pastă, care se întărește ușor, deoarece leagă chimic apa. Ce zăcământ este descris? (ghipsul)
3. Ce minereuri sunt răspândite în regiunea acestui oraș din Rusia? Poza-Magnitogorsc (magnetita)
4. În natură se întâlnește sub formă de compuși: dolomită, magnezită, spat de Islanda, precum și în stare liberă sub mai multe forme alotropice. Ghicește elementul. (carbonul)
5. Este compusul unui din cele mai răspândite elemente în scoarța terestră, solid, transparent, greu fuzibil și insolubil în apă. Uneori conține impurități de oxizi de fier ce-i conferă o nuanță galbenă. Se folosește la producerea sticlei. Cine e? (nisipul)

Domeniul: PROPRIETĂȚI
Sorin: Dacă nu cunoști proprietățile substanțelor, nu cunoști chimia. Demonstrați că sunteți tari la acest domeniu.
1. Nimerind sub o ploaie cu furtună și fulgere, riști să fii scăldat de acidul…. Argumentați răspunsul. (Acidul azotic)
2. Ce nemetal este utilizat pentru neutralizarea efectului toxic al mercurului vărsat dintr-un termometru spart? Argumentați răspunsul. (sulful)
3. Care metale pot fi tăiate, ca untul, cu cuțitul? (alcaline)
4. Care metal se topește, fiind luat în palme? De ce? (cesiu)
5. Care compus din aer duce la alterarea calității varului nestins? Argumentați răspunsul. (bioxidul de carbon)

Domeniul: PROVOCARE
Paula: Unde ați întâlnit victorină fără provocare? Juriul va acorda 2 puncte echipei care prezintă informația și 2 puncte pentu cei ce oferă răspunsul.
1. Echipa ,,Diamond“ vă provoacă să ghiciți fenomenele ce vor fi prezentate prin dans.
2. Echipa ,,Cationii“ vă provoacă să ghiciți transformarea chimică ce va fi reprezentată prin dans.
3. Echipa ,,Breaking Bad“ vă provoacă să ghiciți transformarea chimică ce va fi reprezentată prin dans.
4. Aveți șansa să fiți traducători, comentatori a unei secvențe video, numiți procesul derulat în filmuleț și veți primi suplimentar 3 puncte. (Circuitul azotului în natură)
5. Determinați legitatea de alegere a formulelor substanțelor în primul și al doilea șir și numiți formulele substanțelor pentru al treilea șir. (O bază. Un acid. Sarea formată din metalul bazei și restul acid al acidului)
_____________________________________________________________
Sorin: În timp ce juriul face totalurile primei etape…
Paula: În scenă se invită echipa BUM!!!
 Echipa BUM
Sorin: Rugăm jurații să prezinte totalurile primei etape.
Partea Practică
Nătălița: Marie Curie a spus: ”Un savant în laboratorul său nu este doar un technician; este și un copil pus în fața unor fenomene natural, care îl impresionează ca o poveste cu zâne”. Ați înțeles ce va urma?? Desigur – partea practică a victorinei.
Sorin: Pentru început să vedem dacă cunoașteți sinonimele chimice, vă propunem fișe cu 10 denumiri nesistematice (casnice) ale substanțelor, în dreptul fiecărei denumiri trebuie să scrieți formula moleculară a substanței.
Paula: La dispoziție aveți 3 minute, fiecare formulă scrisă corect se apreciază cu un punct.
Sorin:
 Cântec
Sorin: Cât membrii juriului determină corectitudinea scrierii formulelor moleculare, trecem la etapa experimentală.
Paula: Rugăm în ordinea stabilită la începutul victorinei să vă alegeți culoarea colbei și să primiți setul de reactivi ales.

Setul 1
Paula: În trei eprubete numerotate, aveți soluție de sulfat de sodiu, clorură de sodiu și carbonat de sodium. Folosind reactivii din set, identificați în care eprubetă ce soluție este.
Sorin: Componența setului I: stativ cu eprubete, 3 eprubete, numerotate, cu soluții necunoscute, reactivi: azotat de argint, clorură de bariu, acid clorhidric.
Setul 2
Paula: În trei eprubete numerotate, aveți soluție de sulfură de sodiu, clorură de sodiu și hidroxid de sodiu. Folosind reactivii din set, identificați în care eprubetă ce soluție este.
Sorin: Componența setului II: stativ cu eprubete, 3 eprubete, numerotate, cu soluții necunoscute, reactivi: azotat de plumb, fenolftaleină.
Setul 3
Paula: În două eprubete numerotate, aveți soluție de sulfat de amoniu și clorură de amoniu. Folosind reactivii din set, identificați în care eprubetă ce soluție este, demonstrați pe cale experimentală prezența ionilor de amoniu în aceste eprubete.
Sorin: Componența setului III: stativ cu eprubete, 2 eprubete, numerotate, cu soluții necunoscute, reactivi: azotat de argint, clorură de bariu, hidroxid de sodiu, apă, hârtie universală.

__________________________________________________________________________
Natalița: După cum afirma Dmitrii Mendeleev, ”Nici o lege a naturii, oricât de general, nu a fost enunțată total, dintr-o data; descoperirea ei a fost precedată de multe presentimente”. Am ajuns la final de concurs, rugăm juriul să facă totalurile.
Vorbește juriul
Paula: Există 2 înţelepciuni: una de a şti să câştigi, iar alta de a şti să treci peste învingeri.
Sorin: Rugăm echipele participante și toți elevii ce au fost implicați în activitatea de astăzi să urce în scenă.
Juriul (Înmânarea diplomelor) citește conținutul diplomelor
Nătălița: Chimia este o călăuză enigmatică în procesul de acumulare a cunoştinţelor, căci pe cunoaştere se bazează societatea. Noi, tinerii, suntem datori să stăm de veghe la frumuseţile ei, la întroducerea de noi tehnologii, la modernizarea şi promovarea ştiinţei cele mai captivante – CHIMIA.
Odă chimiei – cântă toți din scenă


One Reply to “Clasa IX. Chimie. Activitate extracurriculară „Noi și chimia””

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *