Cercetător științific coordonator


Institutul Naţional de Cercetări Economice (www.ince.md) anunţă concursul pentru ocuparea funcției de cercetător științific coordonator  în cadrul Secției ”Cercetări în antreprenoriat”.

Sarcinile de bază:

– să realizeze lucrări de cercetare științifică în cadrul proiectelor de cercetare ale secției „Cercetări în antreprenoriat”;

– să prezinte în modul stabilit, rezultatele sale științifice sub formă de referate științifice, publicații etc. în reviste științifice de specialitate;

– să prezinte rezultatele științifice obținute în mass-media, la conferințe științifice naționale și internaționale;

– să participe la elaborarea propunerilor de proiect, etc.

Cerințe față de candidați:

Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific coordonator candidatul trebuie să deţină grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în domeniul economiei, vechime în muncă în sfera științei și inovării de cel puțin 8 ani și lucrări de valoare publicate. Cunoașterea limbii române este obligatorie, precum și a limbilor străine (constituie un avantaj).

Documente necesare pentru prezentare:

  1. curriculum vitae;
  2. lista publicațiilor principale.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 24 februarie 2020.

Persoanele interesate ne pot contacta la numărul de telefon 022 50-11-09. Actele vor fi depuse la adresa electronică natalia.vinogradova01@gmail.com


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *