Biroul din Republica Moldova al Fundației Konrad Adenauer anunță deschiderea înscrierilor pentru programul de burse Sur-Place 2020-2021


Biroul din Republica Moldova al Fundației Konrad Adenauer anunță deschiderea concursului pentru programul de burse Sur-Place 2020-2021. Programul își propune să susțină tinerii talentaţi, care sînt preocupaţi de viaţa politică şi sînt activi în comunitate, oferindu-le şansa să se concentreze pe studii şi să-și dezvolte angajamentul socio-politic.

Bursa Sur-Place se adresează tinerilor studenţi (ciclul de licenţă) care îndeplinesc următoarele criterii:

*- sânt studenți ai unei universități din Republica Moldova, ciclul de licenţă (cu excepția studenților ultimului an de studiu!),
*- se implică activ în viaţa socială şi/sau politică,
*- au rezultate academice înalte,
*- sânt receptivi la valorile împărtășite de Fundație,
*- au ca scop profesional angajarea în domeniul public sau activităţi ale vieţii publice (media, partide, asociaţii, universităţi, ong-uri, etc.),
*- cunosc cel puţin o limbă străină, cunoașterea limbii germane reprezintă un avantaj,
*- sânt dispuşi să participe la instruirile şi evenimentele organizate de Fundație.

Bursa
Bursa se acordă pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire în funcţie de rezultate. Pe lângă componenta financiară, programul include o serie de instruiri şi evenimente pentru bursierii selectați.

Înscriere și selecție
Candidaţii vor fi evaluaţi în două etape: prima etapă – în baza dosarului, iar candidaţii aprobați la prima etapă vor fi invitaţi la interviu. Notă: Doar persoanele selectate pentru etapa a doua vor fi contactate în scris, prin. email.

Dosarul complet urmează a fi transmis în format electronic prin intermediul FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE până cel târziu pe 17 august 2020. Dosarul va fi considerat complet doar în cazul în care va conține anexele1 de mai jos:

  1. CV cu poză, în limba engleză sau germană,
  2. Copia scanată a unui act care confirmă statutul de student înmatriculat la una din universitățile din Republica Moldova, ciclul licență,
  3. Scrisoare de motivaţie în limba engleză sau germană (max. 1-2 pag.),
  4. Copia scanată a diplomei de bacalaureat inclusiv anexa cu note,
  5. Copia scanată a unui act care demonstrează reușita academică universitară (excepție studenții anului I de studii),
  6. Recomandare din partea unui profesor al cărui curs a fost absolvit,
  7. Recomandare din partea unei persoane/organizaţii care poate atesta angajamentul civic, politic etc.

NOTĂ:
Anexele la dosar pot fi atașate doar de utilizatorii poștei electronice Gmail. Se recomandă crearea unui asemenea cont (dacă nu există), pentru a simplifica procesul de înscriere. Alte modalități de expediere a dosarului nu se acceptă.

Pentru întrebări de orice tip, apelați direct Fundația Konrad Adenauer la următoarele contacte:

Adresa:
Konrad-Adenauer-Stiftung Republik Moldau
Alexandru cel Bun Str. 98A | MD-2005, Chişinău

Telefon/FAX
T +373/22/855-905
F +373/22/855-905

E-mail:
info.chisinau@kas.de


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *