Au fost selectate instituțiile prestatoare de programe de formare profesională continuă gratuite pentru cadrele didactice și cele manageriale, în anul 2019


Pentru anul bugetar 2019, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reiterează angajamentul asigurării gratuității cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale. În acest sens au fost selectate programele și prestatorii de servicii de formare profesională continuă.

Menționăm că, finanțarea este asigurată pentru 20 credite care pot fi obținute integral sau cumulativ pe parcursul unui an calendaristic în incinta unui singur furnizor de educație continuă. Programul de formare, constituit din multiple module, va putea fi oferit beneficiarilor în componente distincte, cu emiterea unui singur certificat. Ministerul optează pentru un modul obligatoriu „Didactica disciplinei de specialitate”, celelalte vor putea fi selectate din oferta și în baza disponibilității prestatorilor.

Astfel, vor fi finanțate doar cursurile urmate cu frecvență la zi în mărime de 600 ore (150 + 450) și 300 ore (75 + 225). Înscrierea la curs se va face personal de către beneficiar, iar în acest scop pot fi contactate direct entitățile prestatoare de servicii.

Cadrul didactic sau managerul este delegat de entitatea cu care se află în raporturi juridice de dreptul muncii. În conținutul ordinului de delegare se va indica, numele angajatului delegat, instituția prestatoare de servicii de formare continuă și perioada de desfășurare a cursului. Se vor respecta aici prevederile Art.213 alin. (5) din Codul muncii nr. 154/2003 (menținerea unui salariu mediu pe perioada delegării la curs).

Lista instituțiile prestatoare de programe de formare profesională continuă gratuite pentru cadrele didactice și cele manageriale, în anul 2019

Sursa: https://mecc.gov.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *