Atenție! Concurs!


Direcția Educație Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției după cum urmează:

 • specialist metodist (educația muzicală, educația plastică, educația fizică) al CM, DE;
 • specialist, funcție publică (jurist) în Aparatul DE.
  La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii superioare în domeniu,
  cu o activitate de cel puțin 5 ani, care posedă limba de stat și limbile de comunicare
  interetnică vorbite pe teritoriul țării în limitele stabilite de lege, au capacitate deplină de
  exercițiu, nu au împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de
  vîrstă , este apt din punct de vedere al stării sănătății pentru exercitarea funcției publice,
  are studii necesare pentru funcția publică respectivă și nu au antecedente penale.
  Candidații pentru ocuparea funcțiilor prezintă la Direcția Educație Sîngerei, în termen de 20 de
  zile din ziua publicării în presa a avizului următoarele acte de participare la concurs:
  -Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
  -Copiile actelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare;
  -Certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic și neurologic;
  -Certificat de cazier judiciar;
  -Cuprinsul dosarului, în două exemplare;
  Actele vor fi depuse la DE Sîngerei, biroul 305, str. Independenței, 111, or.Sîngerei.
  Concursul va avea loc în cadrul Direcției Educație.
  Informații suplimentare la tel.: 026221116.

Sursa: singerei.educ.md/


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *