Atenție, concurs pentru ocuparea funcțiilor de director


Ministerul Educaţiei și Cercetării anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcții:

 • director al Școlii Sportive Specializate de Fotbal nr. 2 din Chișinău
 • director al Școlii Sportive Specializate de Înot din Chișinău
 • director al Școlii Sportive din Bălți
 • director al Școlii Sportive din Ungheni
 • director al Școlii Sportive de Lupte din Fundul Galbenei, Hîncești
 • director al Școlii Sportive (Judo) din Țaul, Dondușeni

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei,  nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

   Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ general depun personal sau prin reprezentant (la Secția managementul documentelor a ministerului, bir. 330), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, 16.09.2021, dosarul de concurs care va cuprinde următoarele acte obligatorii, conform cerințelor Regulamentului aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 163/2015 (modificat prin ordinul MECC nr. 147/2020, Monitorul Oficial nr. 63-68/28.02.20 art. 214):

 1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul de concurs ;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. Curriculum Vitae de model Europass, al cărui model este specificat în anexa nr. 2 la Regulamentul de concurs;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere (anexa nr. 7 din Regulamentul de concurs);
 8. Alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/ internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național /internațional, etc.;
 9. Proiectul Planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei și Cercetării, Secția managementul documentelor (bir. 330), până la 16 octombrie 2021.    Telefon de contact: 022 233 560; 022 233 320. 

Bibliografia concursului poate fi accesată la adresa electronică: http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *